Inspirerend Meertalig Onderwijs

Masterclass Kinderboekenweek!

Op woensdagmiddag 15 september 2021 organiseren we alweer de 3e bijeenkomst in het kader van de kinderboekenweek!

THEMA: Worden wat je wil!

We zorgen wederom voor inspirerende workshops, interessante boeksuggesties en nog veel meer! Welkom!

Klik hier voor de volledige uitnodiging.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

14.00 Start met introductie-workshop: meertalig onderwijs (optioneel)

15.00 Gezamenlijke start

15.15 Start workshopronde

De workshopronde ziet er dit jaar wat anders uit. Per bouw staat één boek centraal. Voor de onderbouw (groep 1, 2 en 3) is dit “Skattich”, voor de middenbouw (groep 4, 5 en 6) is dit “Lindbergh” en voor de bovenbouw (groep 7 en 8) is dit “It Deiboek”. Per bouw komen verschillende projecten aan de orde. Onder het tabblad “Projecten” vind je uitgewerkte lesideeën van de andere projecten.

Tip: Lees het boek (voor) in de klas, voordat je met een project begint!

Aanmelden voor deze middag doe je hier:

Ben je geïnteresseerd in de Meartalige Taalrûnte en wil je hiermee de diepte in? Ná de zomervakantie wordt een minicursus aangeboden. Klik dan op het tabblad “Projecten” en “Meartalige Taalrûnte” en meld je aan!

Wat is Inspirerend Meertalig Onderwijs?

De wereld waarin we leven is meertalig. Ook in Fryslân spreken we niet alleen Frysk en Nederlands, maar ook vele andere talen. Deze meertalige wereld vraagt om een specifieke ondersteuning van leerlingen bij het verder ontwikkelen van hun taalvaardigheid. Vanuit Ynspirearjend Meartalich Underwiis werken wij samen met scholen aan het ontwikkelen én implementeren van inspirerende werkwijzen en materialen, met Frysk als centraal uitgangspunt.

Op deze website staan een groot aantal inspirerende projecten waar iedere school aan mee kan doen!

Projecten

Meartalige Taalrûnte (1-8)

Meertalig schrijfonderwijs, hoe doe je dat?

Taalmikser: CLIL (1-8)

Frysk integreren, hoe doe je dat?

Praat mar Toaniel (5-8)

Spelenderwijs Frysk leren, hoe doe je dat?

Taal yn Byld (5-8)

Meertaligheid in beeld, hoe doe je dat?

Tink dy Tûk! (1-8)

Burgerschap en meertaligheid, hoe doe je dat?

VOOR WIE

Voor alle scholen (PO & VO) in de provincie Fryslân is deelname aan het project gratis. Het project wordt gesubsidieerd door de provincie Fryslân. Meedoen aan Ynspirearjend Meartalich Underwiis betekent dat je als school een impuls geeft aan je taalonderwijs en daarmee werk je aan het taalprofiel van je school (zie het rapport It is mei sizzen net te dwaan).

MEER INFORMATIE

Wil je meer informatie? Overweeg je mee te doen?
Vraag dan een oriënterend gesprek aan met één van de contactpersonen.

Wy ynvestearje mei Taalplan Frysk yn de kwaliteit fan Frysk ûnderwiis op alle skoallen en alle ûnderwiisnivo’s. Taalplan Frysk 2030 is in gearwurking fan Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden, Omrop Fryslân, Semko, SFBO en de provinsje Fryslân. Frysk, foar no en letter – www.taalplan.frl