Inspirerend Meertalig Onderwijs

Meld je aan voor onze volgende Masterclass! 

We zijn alweer druk aan de slag om een groot aantal inspirerende lessen te maken voor bij het thema van de kinderboekenweek: Gi-ga-groen.

De inspirerende masterclass wordt geopend door Sigrid Kingma, de Dichter fan Fryslân!

Tijdens de middag nemen we jullie mee in een “Lêsreis”. Zoals jullie van ons gewend zijn doen we dit aan de hand van verschillende Friese kinderboeken. Per bouw hebben we weer en prachtig boek uitgekozen en meertalige lessen bedacht rond een onderwerp dat met de natuur te maken heeft. We volgen dit keer dus niet het verhaal van het boek maar kiezen ervoor om gebruik te maken van fragmenten uit het boek.

We hebben de keuze gemaakt voor onderstaande boeken. Laat je inspireren en kom op 14 september naar De Fabriek in Leeuwarden. Klik HIER (of op de groene uitnodiging verderop) voor verdere informatie.


De Grutte Griene Grizel

Thema: griezelen in/met de natuur: Kunnen dieren bang zijn? Ben jij wel eens bang voor iets uit de natuur? Maar ook: griezelbeestjes, zijn gevaarlijk uitziende dieren ook echt gevaarlijk?

De Goargels

Thema: superogen in de natuur: De hoofdpersoon van het boek heeft superogen. Ook heel veel dieren hebben ogen met super-eigenschappen of gebruiken andere belangrijke zintuigen.

Heksegrytta

Thema: brouwen met/in de natuur: Wat is natuur? Wat geeft de natuur ons allemaal? Hoe leven we met en in de natuur?

Als extra boek hebben we dit jaar voor de dichtbundel ”Tsjilp!” gekozen. Bij dit boek geven we algemene suggesties hoe je het boek of de gedichten in kunt zetten

SCHRIJF JE IN!

Wanneer: Woensdag 14 September van 15.00-17.00

Waar: De Fabriek, Leeuwarden.

Voor wie: Taalcoördinatoren, leerkrachten, studenten en alle overig geïnteresseerden!

Wat is Inspirerend Meertalig Onderwijs?

De wereld waarin we leven is meertalig. Ook in Fryslân spreken we niet alleen Frysk en Nederlands, maar ook vele andere talen. Deze meertalige wereld vraagt om een specifieke ondersteuning van leerlingen bij het verder ontwikkelen van hun taalvaardigheid. Vanuit Ynspirearjend Meartalich Underwiis werken wij samen met scholen aan het ontwikkelen én implementeren van inspirerende werkwijzen en materialen, met Frysk als centraal uitgangspunt.

Op deze website staan een groot aantal inspirerende projecten waar iedere school aan mee kan doen!

Projecten

Meartalige Taalrûnte (1-8)

Meertalig schrijfonderwijs, hoe doe je dat?

Fak- taalformule (CLIL) (1-8)

Frysk integreren, hoe doe je dat?

Praat mar Toaniel (5-8)

Spelenderwijs Frysk leren, hoe doe je dat?

Taal yn Byld (5-8)

Meertaligheid in beeld, hoe doe je dat?

Tink dy Tûk! (1-8)

Burgerschap en meertaligheid, hoe doe je dat?

VOOR WIE

Voor alle scholen (PO & VO) in de provincie Fryslân is deelname aan het project gratis. Het project wordt gesubsidieerd door de provincie Fryslân. Meedoen aan Ynspirearjend Meartalich Underwiis betekent dat je als school een impuls geeft aan je taalonderwijs en daarmee werk je aan het taalprofiel van je school (zie het rapport It is mei sizzen net te dwaan).

MEER INFORMATIE

Wil je meer informatie? Overweeg je mee te doen?
Vraag dan een oriënterend gesprek aan met één van de contactpersonen.

Wy ynvestearje mei Taalplan Frysk yn de kwaliteit fan Frysk ûnderwiis op alle skoallen en alle ûnderwiisnivo’s. Taalplan Frysk 2030 is in gearwurking fan Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden, Omrop Fryslân, Semko, SFBO en de provinsje Fryslân. Frysk, foar no en letter – www.taalplan.frl

Ik ben een bericht kader. Klik op de knop Bewerken om deze tekst te veranderen.