Inspirerend
meertalig onderwijs

In Fryslân spreken we niet alleen Frysk en Nederlands, maar ook vele andere talen. Onze meertalige wereld vraagt om een specifieke ondersteuning van leerlingen bij het verder ontwikkelen van hun taalvaardigheid. Vanuit Ynspirearjend Meartalich Underwiis werken wij samen met scholen aan het ontwikkelen én implementeren van inspirerende werkwijzen en materialen, met Frysk als centraal uitgangspunt.