Attitude

  • Groep

  • Taaldomein

  • Vakgebied

  • Kerndoel

Erfguodwike Op 'e strún Ergoedweek Op zoek

Op ‘e strún | Erfguodwike ’24

Yn de erfguodwike gean bern op ‘e strún nei spoaren út it ferline: foarwerpen, samlingen, gebouwen, bysûndere plakken, of… wat fine jim?

Keunstryk

Keunstryk is in kombinaasje fan goed taalûnderwiis en goed kultuerûnderwiis, wêrby’t kreative tinkprosessen liede ta in ferhaal of gedicht.

Tink dy Tûk

Tink dy Tûk is in projekt om troch de filosofyske dialooch te wurkjen oan boargerskip en de Frysk taal en kultuer.

Taal yn Byld

Taal yn Byld is in projekt dêr’t wille yn de talen foarop stiet. De ferskate memmetalen fan de bern wurde letterlik yn byld brocht.