IMO Tijdelijk

Babbelbrug

Onderzoeken tonen aan dat een brede ontwikkeling en play-based curriculum in plaats van leerkracht gestuurd en cognitief gericht curriculum de ontwikkelingskansen bepalen (OECD, 2012). Naast brede ontwikkeling en play-based curriculum blijkt de kwaliteit van de interactie tussen professional en kind bepalend te zijn voor de ontwikkelingskansen. Veel meer dan de keuze van specifieke VVE-programma’s (Tavecchio, 2008; De Haan, Leseman & Elberrs, 2011).  
Met het project De Babbelbrug is samen met de professionals uit het werkveld een observatielijst gemaakt voor het inzetten op en het volgen van de brede ontwikkeling en zijn er informatiekaarten ontwikkeld voor een spelgericht curriculum waarbij de interactie wordt uitgelokt en gestimuleerd. Naast algemene informatiekaarten over spel en interactie is er voor elke speelhoek een A4-kaart gemaakt met tips voor het creëren van een rijke spelomgeving die taal stimuleert en op de achterkant suggesties voor het vergroten van de kwaliteit van interactie tussen de professional en het kind. 

Hoofdprincipes van Inspirerend Meertalig Onderwijs

Meertalig perspectief als context “Leerlingen benutten de thuistaal als een bron van leren.” 

Bij De Babbelbrug is er waardering voor en wordt het gebruik van meertaligheid gestimuleerd. De professional creëert een meertalige leeromgeving door gebruik te maken van prentenboeken in verschillende talen, door materialen uit andere culturen in de hoeken te plaatsen, door belangstelling te hebben voor de thuistaal van een kind en daarbij aan te sluiten. 

Dialogisch perspectief op leren en taalontwikkelingSamen praten, samen denken, samen leren.” 

Bij De Babbelbrug staat een spelgericht curriculum centraal. Dat betekent dat de omgeving van het kind bestaat uit verschillende rijke speelhoeken waarin ontdekt kan worden en waarin voor elke spelfase materiaal aanwezig is. Dit alles lokt interactie tussen de kinderen uit. Daarnaast stimuleert de professional de interactie met het kind door middel van de drie v’s bij spelbegeleiding (De Haan en Schut, 2006; De Haan 2012): de drie V’s: verkennen, verbinden, verrijken.  

Cultureel perspectief op geletterdheidsontwikkeling “Lezen en schrijven leer je door teksten te gebruiken en te produceren in betekenisvolle contexten.”  

Spel is een manier waarop een culturele praktijk wordt uitgevoerd met erkenning van regels, toegestane vrijheidsgraden en hoge betrokkenheid (Dobber & Van Oers, 2018; Van Oers, 2015). 

Training?

Training vooraf is niet noodzakelijk maar bestaat wel tot de mogelijkheden. Vragen die bij de training aan bod komen zijn: 

  1. Wat is een brede ontwikkeling
  2. Hoe volg ik de brede ontwikkeling
  3. Wat is een rijke leeromgeving
  4. Hoe stimuleer ik de taalontwikkeling
  5. Wat zijn de kenmerken van een goede interactie
  6. Wat is spel
  7. Wat zijn de professionalsvaardigheden bij spelbegeleiding

Contactpersoon

Profielfoto-IMO

Jolanda Verhoef

jolanda.verhoef@nhlstenden.com

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Voornaam Achternaam

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Voornaam Achternaam

Aanmelden