Inspirerend Meertalig Onderwijs

Bern de Baas

Erna: Hee, suertsjes! Ha jimme ús heit ek sjoen?

Jort: Nee, gelokkich net!

Jelle: Toe even, ju… Nee, Erna, dy ha wy net sjoen. Do dy fan my? Of dy fan Jort?

Paul: Der is net ien thús by ús. Da’s raar! Us mem hat altiten myn iten klear!

Marjan: Seker raar… by ús is der ek net ien.

 

De kinderen van Timpetill waren zo ondeugend en dwars dat de ouders en andere volwassenen hun een lesje wilden leren. Stiekem gingen ze er allemaal vandoor… Komt dit allemaal nog wel weer goed?

INSPIRATIE VOOR BERN DE BAAS

 • Met elkaar praten over de betekenis van toneel
 • Met elkaar kijken naar fragmenten uit Trouble at Timpetill
 • Met elkaar de trailer bekijken van Les enfants de Timpelbach
 • Een klein onderzoekje doen over het boek Trouble at Timpetill van Henry Winterfield
 • Mindmaps maken (bv. probleem: waar-wie)
 • Tekeningen maken bij de scènes
 • Een passend decor op het digibord maken bij een scène
 • Inspiratie opdoen via de website van het Berne Iepenloftspul
 • Met elkaar kijken naar de compilatie van het Berne Iepenloftspul
 • Presenteren voor andere groepen of voor ouders
 • Samen nieuwe dialogen schrijven

MUZIEK BIJ BERN DE BAAS

De muziek en liedteksten zijn geschreven door Peter Sijbenga.

De teksten van alle liedjes zijn HIER te vinden (PDF)

bdb
kleine-kippie

DIDACTIEK

Elke les een scène

 • In groepjes (of eerst klassikaal!) de scènes lezen
 • De rollen verdelen
 • De scène lezen en weer lezen
 • De verwerking doen*
 • Presenteren**

* De leerkracht kan de verwerking ook eerst overslaan en na het groepslezen klassikaal bespreken
** Een of twee groepjes presenteren voor de klasgenoten

DOELEN

 • Plezier beleven aan toneelteksten
 • Een stap vooruit zetten in het Fries lezen, spreken en schrijven
 • Elkaar helpen en ondersteunen om Fries te lezen, spreken en schrijven
 • Je in een rolfiguur kunnen verplaatsen

PRINCIPES

 • Dialoog centraal
 • Leerkracht is coach
 • Leerling is coach
 • Door inspiratie komt de motivatie voor de presentatie

VERBINDING

Tink dy Tûk!Meertalige Taalronde! – Sjongejonge!

In Bern de Baas komen verschillende thema’s ter sprake waar met de groep over gesproken en geschreven kan worden.

Thema’s:

Scène 1: Ondeugend zijn

Scène 2: Zonder vader en moeder

Scène 3: De baas spelen

Scène 4: Winnen en verliezen

Er kan ook een verbinding worden gemaakt met andere talen door een bepaalde rol in een andere taal of streektaal uit te laten voeren.

LEERKRACHT ALS COACH

 • Leerlingen stimuleren om Fries te lezen, spreken en schrijven
 • Observeren:
  • Durft de leerling Fries te spreken?
  • Durft de leerling Fries te lezen?
  • Durft de leerling Fries te schrijven?
  • Welke leerlingen worden coach?

LEERLING ALS COACH

 • Elkaar helpen met het Fries
 • Elkaar helpen bij het spelen van een rol
 • Elkaars mening respecteren

Contactpersonen voor dit project

gerrit-hoekstra

Gerrit Hoekstra

Foto: Tresoar Haye Bijlstra