Inspirerend Meertalig Onderwijs

Lessuggesties Kinderboekenweek 2020 – Bovenbouw

Ook voor de bovenbouw hebben we lessen gemaakt bij twee hele bijzondere boeken: “Silke en Ms Dee” en het indrukwekkende boek: “Sis my wa’t ik bin”. Daarnaast zijn er lessen gemaakt bij het verhaal van Robin Hood uit Praat mar Toaniel en bij het boek “De Veger”.

Sis my wa’t ik bin

Bekijk hier ook de lessuggesties voor de onderbouw en middenbouw.