Keunstryk – Filosoferen

Keunstryk – Filosoferen is een combinatie van goed taalonderwijs en goed kunstonderwijs in de directe omgeving.

Tink dy Tûk

Tink dy Tûk is een project om door de filosofische dialoog te werken aan burgerschap en de Friese taal en cultuur.

Taal yn Byld

Taal yn Byld is een project waarin plezier in de talen voorop staat. De verschillende moedertalen van de kinderen worden letterlijk in beeld gebracht.