Keunstryk

Keunstryk is een combinatie van goed taalonderwijs en goed cultuuronderwijs, waarbij creatieve denkprocessen leiden tot een verhaal of gedicht.

Taal yn Byld

Taal yn Byld is een project waarin plezier in de talen voorop staat. De verschillende moedertalen van de kinderen worden letterlijk in beeld gebracht.

Besjoch it mar!

Besjoch it Mar Beeldend

Bij Besjoch it mar! is een inspirerende foto over de Friese omgeving de start om een vlog te maken.