Lêze om te learen

Lêze om te Learen is in thematische aanpak van leesonderwijs, bedoeld voor de midden- en bovenbouw van het primair onderwijs.

Praat mar Toaniel

Praat mar Toaniel is een project waar kinderen bezig zijn met toneellezen, zo stappen ze zonder het te weten over de Friese spreek- en schrijfdrempel.