Schriftelijke observatie | GRIP

GRIP – Schriftelijke observatie zijn instrumenten voor het formatief evalueren en volgen van de ontwikkeling van schriftelijke taalvaardigheid.

Keunstryk

Keunstryk is een combinatie van goed taalonderwijs en goed cultuuronderwijs, waarbij creatieve denkprocessen leiden tot een verhaal of gedicht.

Skriuwe yn Styl

Skriuwe yn Styl is een project dat inzet op schrijfvaardigheid.

Wurdsnack

Meertalig gedicht schrijven Wurdsnack

Wurdsnack is een poëzieproject waarbij het meertalige gedicht Wurdsnack centraal staat.

Meertalige Taalronde

Met de Meertalige Taalkring werk je op een betekenisvolle, inspirerende wijze vanuit natuurlijke gebruikerssituaties aan taal(ontwikkeling).

De Inktfluencer

De Inktfluencer is een laagdrempelig poëzieproject waarbij de Friese taal en cultuur de inspiratie is om gedichten te schrijven.