Skriuwe yn Styl

Skriuwe yn Styl zet in op de verbetering van schrijfvaardigheid. Het bestaat uit een set van zes thematische lessenseries met bijbehorende Taalrondes. Skriuwe yn Styl behandelt een compleet aanbod aan stijlgrepen en technieken die relevant zijn om schrijfprestaties op alle tekstniveaus te verbeteren.

Keunstryk – Creatief Schrijven

Keunstryk – Creatief Schrijven is een combinatie van goed taalonderwijs en goed cultuuronderwijs, waarbij creatieve denkprocessen leiden tot een verhaal of gedicht.

Wurdsnack

Meertalig gedicht schrijven Wurdsnack

Wurdsnack is een poëzieproject waarbij het meertalige gedicht Wurdsnack centraal staat.

De Inktfluencer

De Inktfluencer is een laagdrempelig poëzieproject waarbij de Friese taal en cultuur de inspiratie is om gedichten te schrijven.