Keunstryk

Keunstryk is een combinatie van goed taalonderwijs en goed cultuuronderwijs, waarbij creatieve denkprocessen leiden tot een verhaal of gedicht.

Mondelinge observatie | GRIP

GRIP – Mondelinge observatie zijn instrumenten voor het formatief evalueren en volgen van de ontwikkeling van mondelinge taalvaardigheid.

Meertalige Taalronde

Met de Meertalige Taalkring werk je op een betekenisvolle, inspirerende wijze vanuit natuurlijke gebruikerssituaties aan taal(ontwikkeling).