Keunstryk

Keunstryk is een combinatie van goed taalonderwijs en goed cultuuronderwijs, waarbij creatieve denkprocessen leiden tot een verhaal of gedicht.