Babbelbrug

Geschikt voor peuters en kleuters Aanmelden Babbelbrug Onderzoeken tonen aan dat een brede ontwikkeling en play-based curriculum in plaats van leerkracht gestuurd en cognitief gericht curriculum de ontwikkelingskansen bepalen (OECD, 2012). Naast brede ontwikkeling en play-based curriculum blijkt de kwaliteit van de interactie tussen professional en kind bepalend te zijn voor de ontwikkelingskansen. Veel meer […]