Inspirerend Meertalig Onderwijs

Contact

Wil je weten hoe je meertalig onderwijs op jouw school kunt versterken? Heb je belangstelling voor één of meerdere van de deelprojecten of heb je een andere vraag en/of opmerking? Neem dan vrijblijvend contact op met één van de contactpersonen.

Team

Het team van Inspirerend Meertalig Onderwijs bestaat uit:

Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid – NHL Stenden Hogeschool
Albert Walsweer
Klarinske de Roos

Cedin
Bernadet de Jager
Dorien Hamstra