kids-7024409_1280

Fak Taal Formule

De Fak Taal Formule is een cursus die de leraar leert hoe het Fries goed gekoppeld kan worden aan vakken als wereldoriëntatie of burgerschap.

In Fryslân wordt op de meeste scholen les gegeven in drie talen: het Nederlands, het Fries en het Engels. Deze talen kun je als los vak aanbieden, maar kun je de verschillende talen ook integreren in andere vakken of activiteiten. Deze aanpak wordt CLIL genoemd; Content and Language Integrated Learning. De Fak Taal Formule is een uitwerking van de CLIL-oanpak, gericht op het Fries.

Tijdens de vergaderingen worden de stappen van de Fak Taal Formule uitgelegd, worden concrete voorbeelden gedeeld en leert leraar deze didactiek toe te passen in de klas.

Daarnaast krijgen leraren steun bij het maken van afspraken over het gebruik van de didactiek en het borgen van de Fak Taal Formule.

Sleutelprincipes van Inspirerend Meertalig Onderwijs

Meertalig perspectief
Bij de Fak Taal Formule wordt het Fries, naast het Nederlands en Engels, ingezet om de meertalige taalontwikkeling van de kinderen te steunen en om hun kennis te vergroten.

Dialogische interactie en cultureel leren
Doordat de leraar het Fries als voertaal of instructietaal gebruikt, zullen de kinderen deze taal ook eerder overnemen. In de les zal de dialoog in het Fries tussen de kinderen worden gestimuleerd. De leraar stimuleert de attitude voor de Friese taal en cultuur door bij geschiedenis, aardrijkskunde en biologie aan te sluiten bij de omgeving van de kinderen.

Onderzoekend leren
De kinderen worden zich bewust van overeenkomsten en verschillen tussen talen, door actief meerdere talen in de les te gebruiken en ruimte te krijgen voor hun eigen thuistaal.

Training?

Er zijn meerdere opties voor het team:

1. De school volgt een korte introductiecursus van één keer twee uur en kan met de basis aan de slag;

2. De school volgt de volledige cursus van drie keer twee uur, zodat naast de didactiek ook beleid en het borgen hiervan aan de orde komen.

Contactpersoon

Profielfoto-IMO

Bert van der Lijn

b.vanderlijn@cedin.nl

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Voornaam Achternaam

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Voornaam Achternaam

Aanmelden of meer weten?