Ferhalepraat

De leerlingen van groep 7 zitten met elkaar in de kring. Onder hun stoel hebben ze een kopie liggen van de voor- en achterkant van het boek Silke en Miss Dee. De leerkracht laat het boek zien en vertelt dat ze zelf een nieuw boek altijd even ‘proeft’: hoe ziet het boek eruit? De voorkant? De achterkant? Hoe ruikt het boek? Hoe voelen de bladzijden? Staan er ook plaatjes in? Zijn de gebruikte letters goed te lezen?….. Het bijzondere van dit boek is dat zowel de Friese, de Engelse en de Nederlands taal wordt gebruikt. Hierna gaan de leerlingen zelf aan de slag en met elkaar in gesprek over de voor- en achterkant van het boek: welke verwachtingen hebben zij van het boek? …. Ze mogen in dit geval zelf kiezen in welke taal ze de voor en achterkant van het boek bespreken.

Het met elkaar praten over de eigen beleving van het verhaal staat centraal

Ferhalepraat is een werkwijze waarbij alles draait om het praten over een gelezen (of nog te lezen) boek. Boeken van hoge kwaliteit, met rijk taalgebruik, zijn het startpunt van deze lessen. Voor jonge kinderen kan heel goed gewerkt worden met prentenboeken maar ook voor oudere kinderen werkt dit vaak nog heel goed.

Bij het praten over het boek gaat het om de eigen beleving en het verwoorden hiervan. Alle antwoorden zijn goed en vertrekpunt voor nader onderzoek door vragen te stellen: wat bedoel je precies? Is dat dan hetzelfde als wat de vorige spreker zei? Kun je daar iets meer over vertellen? Leerkrachten nemen de rol in van coach en scheppen voorwaarden voor de kinderen om werkelijk met elkaar in dialoog te gaan over de eigen beleving en de inhoud van het verhaal.

Ferhalepraat is gebaseerd op de ‘Vertel eens….’ aanpak van Aidan Chambers en de literaire gesprekken van Getrud Cornelissen. Onderzoek wijst uit dat het met elkaar in gesprek gaan over boeken en teksten, juist ook wanneer de eigen beleving van het verhaal het uitgangspunt is, daadwerkelijk bijdraagt aan het lezen met begrip én het kunnen stellen van goede vragen.

Ferhalepraat in het kort

  • Neemt hoogwaardige kinderboeken als uitgangspunt
  • De eigen beleving van het verhaal staat centraal
  • Werkt aan de leesmotivatie
  • In de dialoog komen leerlingen tot nieuwe inzichten én wordt hun eigen taal verder ontwikkeld Worden boeken onder de aandacht van de leerlingen gebracht die ze misschien niet snel zomaar zullen kiezen.

Opbrengsten

Leerlingen ontdekken verschillende tekstwerelden in een boek

Leerlingen ontwikkelen taal: woordenschat, zinsbouw, woordnuances, vragen stellen

Leerlingen ontwikkelen concepten en begrippen rond lezen met begrip: kerngedachte, ontwikkeling hoofdpersoon, probleem in het verhaal, bedoeling van de schrijver, argumenteren.

Begeleiding

Onze begeleiding bestaat uit bijeenkomsten op school en uit observaties in de klas. Elk traject start met uitleg over Ferhalepraat en hoe deze kan aansluiten bij de visie van jullie school. Daarna onderzoeken we hoe Ferhalepraat ingezet kan worden in de meertalige context. Als leerkracht maak je bij elke Ferhalepraat bewuste taalkeuzes: sluit je aan bij de thuistaal van de kinderen? Of daag je hen uit een taal te gebruiken die voor hen niet zo voor de hand ligt? Aan welke taaldoelen wil je werken? In welke taal? Tijdens elke teambijeenkomst wordt een les Ferhalepraat gezamenlijk voorbereid en reflecteren we op een les die is gegeven. Zo wordt je als leerkracht steeds meer bedreven in de stappen van Ferhalepraat en hoe je deze meertalig inzet.

Contactpersoon voor dit project: