Gedichten

  • Groep

  • Taaldomein

  • Vakgebied

  • Kerndoel

De Inktfluencer

De Inktfluencer is een laagdrempelig poëzieproject waarbij de Friese taal en cultuur de inspiratie is om gedichten te schrijven.

Meertalig gedicht schrijven Wurdsnack

Wurdsnack

Wurdsnack is een poëzieproject waarbij het meertalige gedicht Wurdsnack centraal staat.