Keunstryk

Keunstryk is een combinatie van goed taalonderwijs en goed cultuuronderwijs, waarbij creatieve denkprocessen leiden tot een verhaal of gedicht.

GRIP – Mondelinge observatie

GRIP – Mondelinge observatie zijn instrumenten voor het formatief evalueren en volgen van de ontwikkeling van mondelinge taalvaardigheid

Lêsryk

Lêsryk is een cursus die de leerkracht kennis brengt van goede Friese kinderboeken en verhalen. De leerkracht weet Friese kinderboeken en verhalen in te zetten bij wereldoriëntatie en kunst- en cultuureducatie.

Meertalige Taalronde

Met de meertalige taalronde werk je op een betekenisvolle, inspirerende wijze vanuit natuurlijke gebruikerssituaties aan taal en taalontwikkeling.