Inspiratiebijeenkomsten

Op zoek | Erfgoedweek ’24

In de erfgoedweek gaan kinderen op zoek naar sporen uit het verleden: voorwerpen, verzamelingen, gebouwen, bijzondere plekken, of … wat vinden jullie?

Spel Expeditie Meertaligheid

Op een andere wijze de kennis en bewustwording over Fries en meertaligheid vergroten? Ga met het hele team op Spel Expeditie Meertaligheid!

Schriftelijke observatie | GRIP

GRIP – Schriftelijke observatie zijn instrumenten voor het formatief evalueren en volgen van de ontwikkeling van schriftelijke taalvaardigheid.

Fak Taal Formule

De Fak Taal Formule is een cursus die de leraar leert hoe het Fries goed gekoppeld kan worden aan vakken als wereldoriëntatie of burgerschap.

Lêze om te learen

Lêze om te Learen is in thematische aanpak van leesonderwijs, bedoeld voor de midden- en bovenbouw van het primair onderwijs.

Keunstryk

Keunstryk is een combinatie van goed taalonderwijs en goed cultuuronderwijs, waarbij creatieve denkprocessen leiden tot een verhaal of gedicht.

Mondelinge observatie | GRIP

GRIP – Mondelinge observatie zijn instrumenten voor het formatief evalueren en volgen van de ontwikkeling van mondelinge taalvaardigheid.

Lêsryk

Lêsryk is een cursus die de leraar kennis brengt van Friese kinderboeken en helpt deze boeken in te zetten bij wereldoriëntatie en cultuureducatie.

Tink dy Tûk

Tink dy Tûk is een project om door de filosofische dialoog te werken aan burgerschap en de Friese taal en cultuur.

Meertalig gedicht schrijven Wurdsnack

Wurdsnack

Wurdsnack is een poëzieproject waarbij het meertalige gedicht Wurdsnack centraal staat.

Taal yn Byld

Taal yn Byld is een project waarin plezier in de talen voorop staat. De verschillende moedertalen van de kinderen worden letterlijk in beeld gebracht.

Praat mar Toaniel

Praat mar Toaniel is een project waar kinderen bezig zijn met toneellezen, zo stappen ze zonder het te weten over de Friese spreek- en schrijfdrempel.

Meertalige Taalronde

Met de Meertalige Taalkring werk je op een betekenisvolle, inspirerende wijze vanuit natuurlijke gebruikerssituaties aan taal(ontwikkeling).

De Inktfluencer

De Inktfluencer is een laagdrempelig poëzieproject waarbij de Friese taal en cultuur de inspiratie is om gedichten te schrijven.

Besjoch it Mar Beeldend

Besjoch it mar!

Bij Besjoch it mar! is een inspirerende foto over de Friese omgeving de start om een vlog te maken.