Inspiratiebijeenkomsten

Masterclass Bij ons thuis

LET OP: Door een interne fout moet de lezer op de Friese vlag drukken (rechts bovenin) om de Nederlandse vertaling te zien en visa versa

Lêze om te learen – Tema Oarloch en Frede

Geschikt voor peuters en kleuters Lêze om te learen – Thema Oarloch en Frede Lêze om te Learen is een thematische aanpak van leesonderwijs, bedoeld voor de midden- en bovenbouw van het

Babbelbrug

Geschikt voor peuters en kleuters Aanmelden Babbelbrug Onderzoeken tonen aan dat een brede ontwikkeling en play-based curriculum in plaats van leerkracht gestuurd en cognitief gericht

Friese week: Durf jij?

Geschikt voor peuters en kleuters Aanmelden Friese week: Durf jij? Deze tekst komt binnenkort op de website …. Test Lorem ipsum dolor sit amet Lorem

Skriuwe yn Styl

Skriuwe yn Styl zet in op de verbetering van schrijfvaardigheid. Het bestaat uit een set van zes thematische lessenseries met bijbehorende Taalrondes. Skriuwe yn Styl behandelt een compleet aanbod aan stijlgrepen en technieken die relevant zijn om schrijfprestaties op alle tekstniveaus te verbeteren.

Poëzieweek – Vriendschap!

De eerste Friese Poëzieweek zal plaatsvinden! Donderdag 26 januari t/m 1 februari sluit Inspirerend Meerstalig Onderwijs aan bij de landelijke poëzieweek. Het thema dit jaar is Vriendschap.

Achtergrond IMO

Achtergrondinformatie over Inspirerend Meertalig Onderwijs, de achterliggende visie en sleutelprincipes.

GRIP – Mondelinge observatie

GRIP – Mondelinge observatie zijn instrumenten voor het formatief evalueren en volgen van de ontwikkeling van mondelinge taalvaardigheid

Keunstryk – Volksverhalen

Keunstryk – Volksverhalen brengt taal, kunst en cultuur samen, waarbij kinderen verhalen uit de omgeving ophalen, onderzoeken en vertellen.

Keunstryk – Filosoferen

Keunstryk – Filosoferen is een combinatie van goed taalonderwijs en goed kunstonderwijs in de directe omgeving.

Keunstryk – Creatief Schrijven

Keunstryk – Creatief Schrijven is een combinatie van goed taalonderwijs en goed cultuuronderwijs, waarbij creatieve denkprocessen leiden tot een verhaal of gedicht.

Lêsryk

Lêsryk is een cursus die de leerkracht kennis brengt van goede Friese kinderboeken en verhalen. De leerkracht weet Friese kinderboeken en verhalen in te zetten bij wereldoriëntatie en kunst- en cultuureducatie.

Tink dy Tûk

Tink dy Tûk is een project om door de filosofische dialoog te werken aan burgerschap en de Friese taal en cultuur.

Meertalig gedicht schrijven Wurdsnack

Wurdsnack

Wurdsnack is een poëzieproject waarbij het meertalige gedicht Wurdsnack centraal staat.

Taal yn Byld

Taal yn Byld is een project waarin plezier in de talen voorop staat. De verschillende moedertalen van de kinderen worden letterlijk in beeld gebracht.

Praat mar Toaniel

Praat mar Toaniel is een project waar kinderen bezig zijn met toneellezen, zo stappen ze zonder het te weten over de Friese spreek- en schrijfdrempel.

Meertalige Taalronde

Met de meertalige taalronde werk je op een betekenisvolle, inspirerende wijze vanuit natuurlijke gebruikerssituaties aan taal en taalontwikkeling.
Leerkrachten worden verrast door de resultaten omdat (eigenlijk) alle kinderen enthousiast tot schrijven komen.

De Inktfluencer

De Inktfluencer is een laagdrempelig poëzieproject waarbij de Friese taal en cultuur de inspiratie is om gedichten te schrijven.

Besjoch it Mar Beeldend

Besjoch it Mar!

Besjoch it mar! begint met een inspirerende foto over de Friese omgeving wat uitgewerkt kan worden in een vlog, soundscape of stopmotion filmpje.