Inspirerend Meertalig Onderwijs

Jungle Boek

Ferteller: Gur slûpt nei it boskje, mar as er it pakketsje oanrekket komt dêr in lûde gjalp út. Gur naait hurd út.

Khan: Bist wol in skijter!… It stjonkt wol trouwens…

Gur: Getver… in bytsje as… eh… as…

Khan: Apestront!… Doarsto?

 

Zo begint het ’s morgens vroeg in de jungle. Durven jullie het aan om het verhaal af te maken?

INSPIRATIE VOOR JUNGLE BOEK

 • Met elkaar praten over de betekenis van toneel
 • Met elkaar kijken naar fragmenten uit Junglebook
 • Met elkaar luisteren naar de muziek uit Junglebook
 • Een klein onderzoekje doen naar het ontstaan van Junglebook en de schrijver Rudyard Kipling
 • Een jungledans maken (muziek)
 • Een apendans maken (muziek)
 • Praten over (streek)talen
 • Een passend decor op het digibord maken bij een scène
 • Inspiratie opdoen via de website van het Berne Iepenloftspul
 • Presenteren voor andere groepen of voor ouders
 • Samen nieuwe dialogen schrijven
kleine-kippie

DIDACTIEK

Elke les een scène

 • In groepjes (of eerst klassikaal!) de scènes lezen
 • De rollen verdelen
 • De scène lezen en weer lezen
 • De verwerking doen*
 • Presenteren**

* De leerkracht kan de verwerking ook eerst overslaan en na het groepslezen klassikaal bespreken
** Een of twee groepjes presenteren voor de klasgenoten

DOELEN

 • Plezier beleven aan toneelteksten
 • Een stap vooruit zetten in het Fries lezen, spreken en schrijven
 • Elkaar helpen en ondersteunen om Fries te lezen, spreken en schrijven
 • Je in een rolfiguur kunnen verplaatsen

PRINCIPES

 • Dialoog centraal
 • Leerkracht is coach
 • Leerling is coach
 • Door inspiratie komt de motivatie voor de presentatie

VERBINDING

Tink dy Tûk! – Meertalige Taalronde! – Sjongejonge!

In Jungle Boek komen verschillende thema’s ter sprake waar met de groep over gesproken en geschreven kan worden. Bij een aantal scènes past ook een lied (zie hierboven).

Thema’s:

Scène 1: Gevoelens

Scène 2: Recht en onrecht

Scène 4: Moedig zijn

Scène 6: Wat is een held?

LEERKRACHT ALS COACH

 • Leerlingen stimuleren om Fries te lezen, spreken en schrijven
 • Observeren:
  • Durft de leerling Fries te spreken?
  • Durft de leerling Fries te lezen?
  • Durft de leerling Fries te schrijven?
  • Welke leerlingen worden coach?

LEERLING ALS COACH

 • Elkaar helpen met het Fries
 • Elkaar helpen bij het spelen van een rol
 • Elkaars mening respecteren

Contactpersonen voor dit project

gerrit-hoekstra

Gerrit Hoekstra

Foto: Tresoar Haye Bijlstra