TF2030 PU Frysk lêze boppebou 3

Lêsryk

Lêsryk is een cursus die de leraar kennis brengt van goede Friese kinderboeken en verhalen. De learaar weet Friese kinderboeken en verhalen in te zetten bij wereldoriëntatie en kunst- en cultuureducatie.

Leraren gebruiken Friese kinderboeken en verhalen en daardoor beleven de kinderen plezier aan boeken en verhalen. Dit kan een positieve bijdrage leveren aan het leren van de Friese taal en cultuur. Na de cursus kunnen leraren zelf bedenken hoe ze (Friese) boeken in hun eigen onderwijspraktijk kunnen inzetten. Om te lezen, maar ook om taal te leren, creatief te verwerken of zaakvakken te verdiepen. Kinderboeken worden ingezet om leerinhouden en taal te beleven en te leren (inhoudsdoelen en taaldoelen).

Sleutelprincipes van Inspirerend Meertalig Onderwijs

Meertalig perspectief
Friese boeken vormen de basis om op een creatieve, inspirerende en meertalige manier met Fries en streektalen aan de slag te gaan voor leren en leren van taal.

Dialogische interactie en cultureel leren
Bij Lêsryk is interactie een belangrijk onderdeel. De kinderen pratenover de boeken en de thema’s uit de boeken. De boeken vormen een bron voor leren en het leren van de taal; praten, luisteren, lezen, schrijven en beleven.

Onderzoekend leren
De kinderen onderzoeken met elkaar het thema uit een boek door erover te lezen, te praten, te schrijven en creatief te beleven. Door vragen te stellen, te filosoferen, met elkaar in gesprek te gaan, te schrijven over en het verbeelden met creatieve activiteiten, komt het thema dichtbij de kinderen.

Training?

Lêsryk is een nascholing in het kader van Taalplan Frysk. In deze cursus staat jeugdliteratuur centraal. De cursus zal plaatsvinden op 14 maart, 11 april, 16 mei en 13 juni tussen 15.30-17.30 uur. De cursus vindt plaats bij NHL Stenden Hogeschool, Rengerslaan 10 in Leeuwarden. Aanmelden kan door een mail te sturen naar onderstaande contactpersonen of het invullen van het contactformulier.

Contactpersonen

Profielfoto-IMO

Liesbeth de Boer

liesbeth.de.boer@nhlstenden.com

Profielfoto-IMO

Tjitske van Dijk

tjitske.vandijk@afuk.frl

Profielfoto-IMO

Anja Morsink

anja.morsink@nhlstenden.com

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Voornaam Achternaam

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Voornaam Achternaam

Aanmelden of meer weten?