LET OP: Door een interne fout moet de lezer op de Friese vlag drukken (rechts bovenin) om de Nederlandse vertaling te zien en visa versa

By ús thús Berneboekewike 4 okt tm 15 okt

Masterclass By ús thús!

De Masterclass By ús thús! sluit aan bij het thema van de landelijke Kinderboekenweek 2023 en is bedoeld voor alle groepen in het primair onderwijs. Friese kinderboeken met het thema ‘By ús thús’ vormen de basis voor inspirerende activiteiten waarbij de Friese taal en meertaligheid wordt gestimuleerd.

In de Masterclass ervaren leraren zelf de activiteit in workshops door inspirerende, meertalige werkvormen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen onder-, midden- en bovenbouw. Na afloop van de Masterclass krijgt iedereen een magazine waarin een schat aan leesideeën voor elke bouw te vinden is. Dit keer zijn de activiteiten gemaakt aan de hand van een verhalend ontwerp bij elk boek. Wij hebben de keuze gemaakt voor onderstaande boeken:

*Voor de onderbouw: Buorman Brombear van Ciara Flood
*Voor de middenbouw: Abe en de Aardichman van Thialda Hoogeveen
*Voor de bovenbouw: Lampke van Annet Schaap

Na afloop van de gevolgde workshop op de Masterclass krijgt ieder het betreffende boek helemaal gratis.

De inspirerende masterclass vindt plaats op woensdagmiddag 13 september tussen 15.00 en 17.00 uur op NHL Stenden Hogeschool, Rengerslaan 10 Leeuwarden.

Van tevoren opgeven is hierbij een voorwaarde, sluitingsdatum is 20 juni. Vol is vol!

Sleutelprincipes van Inspirerend Meertalig Onderwijs

Meertalig perspectief als context 
Bij de Masterclass Gi-ga-groen vormen de Friese kinderboeken, teksten en gedichten die worden gebruikt en aansluiten bij het thema een basis voor leren en het leren van het Fries. Andere aanwezige talen worden ook gezien als bron voor leren.

Dialogisch perspectief op leren en taalontwikkeling
Bij de Masterclass Gi-ga-groen worden leraren geïnspireerd om de dialoog als didactische werkvorm in te zetten bij de verschillende activiteiten rondom Friese kinderboeken. Naast de dialoog is er ook plek voor het luisteren naar en het lezen, schrijven en beleven van talen en verhalen. 

Cultureel perspectief op taalontwikkeling
De onderdelen van de Masterclass ‘By ús thús’ sluiten aan bij het thema van de landelijkle Kinderboekenweek 2022. Met de meertalige activiteiten kunnen leraren de kinderen uit hun klas stimuleren om in de wereld van de hoofdpersonen uit de Frieses kinderboeken te stappen. 

Training?

Elk jaar wordt een masterclass rondom de landelijke Kinderboekenweek en it tema daarvan georganiseerd. De verschillende activiteiten die in de Masterclass aan de orde komen, sluiten aan bij bestaande activiteiten van Inspirerend Meertalig Onderwijs. Ook zijn er mogelijkheden om cursussen te volgen bij de verschillende onderdelen die in de Masterclass aan de orde komen.

Contactpersoon

Profielfoto-IMO

Jolanda Verhoef

jolanda.verhoef@nhlstenden.com

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Foarnamme Achternamme

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Foarnamme Achternamme

Aanmelden of meer weten?