Masterclass 13 september
Kinderboekenweek 'By ús thús'

We zijn alweer druk bezig met de voorbereiding van onze Masterclass. Jullie kunnen weer inspirerende activitetien verwachten voor bij het thema van de Kinderboekenweek 2023: Bij mij thuis-By ús thús!

De inspirerende masterclass vindt op woensdagmiddag 13 september tussen 15.00 en 17.00 uur op NHL Stenden Hogeschool, Rengerslaan 10 Leeuwarden.

Tijdens de middag nemen we jullie mee in een verhalend ontwerp waarbij drie Friese kinderboeken centraal staan. We hebben de keuze gemaakt voor onderstaande boeken.
-Voor de onderbouw: Buorman Brombear van Ciara Flood
-Voor de middenbouw: Abe en de Aardichman van Thialda Hoogeveen
-Voor de bovenbouw: Lampke van Annet Schaap

Na afloop van de gevolgde workshop op de Masterclass ontvang je het betreffende boek helemaal gratis. Van tevoren opgeven is hierbij een voorwaarde. Inschrijvingen zijn mogelijk vanaf 1 mei. 

Aanmelden