Inspirerend Meertalig Onderwijs

Meertalige Taalronde

De leerlingen van groep 4 zitten in een kring. De leerkracht vraagt hen: “Wat hasto wolris út de brievebus helle?”

Jarno antwoordt: “De krante.” Karin zegt: “Een brief.” En Piter vertelt: “In kaartsje.” Alle leerlingen noemen iets. Daarna vraagt de leerkracht door: “Fan wa wie dat kaartsje? Foar wa? En wêrom hiest dat krigen?”.

In tweetallen praten de leerlingen in het Fries verder over een bijzondere brief of een mooi kaartje dat ze hebben gekregen. Daarna schrijven ze er een kort verhaaltje over. Ze bepalen zelf of ze in het Nederlands of in het Fries schrijven. Hierbij gaat het vooral om het verhaal. De spelling is nog niet van belang.

Bekijk onze video

BELEVINGSWERELD VAN KINDEREN STAAT CENTRAAL

Bij de didactiek van de Taalronde (Van Norden 2018) staat de belevingswereld van de kinderen centraal. Wat houdt hen bezig? Wat maken ze mee? Wat willen ze weten? Kernactiviteiten zijn het samen praten, zowel in de kring als in tweetallen en het schrijven van teksten.

Jonge kinderen die nog niet kunnen schrijven maken een taaltekening: Zij vertellen in de kring over hun ervaringen. Eén daarvan tekenen ze zo precies mogelijk. Vervolgens vertellen ze hun ervaring opnieuw aan de leerkracht met de tekening erbij. De leerkracht schrijft (delen van) het verhaal bij de tekening en leest steeds hardop voor wat hij schrijft (bron: Taal leren op eigen kracht (Suzanne van Norden). Door het maken van een taaltekening krijgen de leerlingen besef van de samenhang tussen de ervaring zoals ze die zich herinneren, de tekening en de tekst bij de tekening.

In de midden- en bovenbouw schrijven leerlingen verschillende tekstsoorten, zoals een nieuwsbericht, een gedicht of een instructie. Als leerkracht bespreek je de teksten klassikaal en er zijn revisierondes. Zo kun je op een betekenisvolle manier de vaardigheden van leerlingen in alle domeinen van taal ontwikkelen.

taalronde-voorbeeld-tekening
taalronde-voorbeeld-tekening2

DE MEERTALIGE TAALRONDE IN HET KORT

  • Besteedt aandacht aan alle domeinen van taal; luisteren, spreken, lezen en schrijven;
  • Is een sociaal proces waar alle kinderen aan mee kunnen doen;
  • Start bij de ervaringen van leerlingen om te komen tot verhalen;
  • Verloopt praktisch en stapsgewijs;
  • Zorgt voor levendige en taalrijke meertalige lessen.
kleine-kippie

LEERKRACHTEN OVER DE MEERTALIGE  TAALRONDE

“Mijn leerlingen kunnen niet meer stoppen met schrijven, ze zijn zo enthousiast!”

“De leerlingen gebruiken steeds rijkere taal.”

“De leerlingen worden zich bewust van hun meertaligheid.”

“De leerlingen vinden het prettig dat ze hun eigen taal mogen gebruiken.”

“De leerling durft in het Fries te schrijven.”

… EN OVER DE OPBRENGSTEN VAN DE TAALRONDE

“Je ziet dat de leerlingen steeds betere vragen aan elkaar stellen tijdens het tweetalgesprek.”

“Leerlingen hebben veel meer begrip gekregen voor hun klasgenootje nu hij de tekst heeft voorgelezen over kerst in zijn eigen land. Hij las het ook voor in zijn eigen taal, daar waren de klasgenootjes van onder de indruk.”

“De leerling vertelde over zijn taaltekening, klasgenootjes stelden vragen en toen bedacht hij dat zijn tekening nog niet af was.”

BEGELEIDING

Onze begeleiding bestaat uit bijeenkomsten en indien gewenst uit observaties in de klas. Elk traject start met uitleg over de Taalronde. Daarna onderzoeken we hoe de Taalronde ingezet kan worden in de meertalige context. Als leerkracht maak je bij elke Taalronde bewuste taalkeuzes: sluit je aan bij de thuistaal van de kinderen? Of daag je hen uit een taal te gebruiken die voor hen niet zo voor de hand ligt? Aan welke taaldoelen wil je werken? In welke taal? Tijdens elke bijeenkomst wordt een Taalronde gezamenlijk voorbereid en reflecteren we op de Taalronde die is gegeven. Zo wordt je als leerkracht steeds meer bedreven in de stappen van de Taalronde en hoe je die meertalig inzet.

Met de Meertalige Taalronde ga je op een laagdrempelige- en creatieve manier aan de slag met meertalig onderwijs.

UIT DE PRAKTIJK: DE TAALRONDE OP CBS DE GEARING IN EE

Op CBS De Gearing in Ee verzorgden alle leerkrachten een meertalige Taalronde rond het thema “De wereld om je heen”. De leerlingen van groep 3 maakten een taaltekening over de postbode. Ze vertelden er over en de leerkracht schreef het verhaaltje in het Fries bij de tekening. In  de middenbouw gingen de leerlingen aan de slag met ervaringsteksten (“vond je zelf wel eens iets in de brievenbus?”) en andere genres zoals een stappenplan (“hoe ziet de dag van een postbode er uit?”). In de bovenbouw startten de kinderen met een mindmap vol Engelstalige begrippen over media en nieuws.

Contactpersonen voor dit project