Meertalige Taalronde

De Meertalige Taalronde werkt vanuit natuurlijke gebruiksituaties op een betekenende, inspirerende manier aan taal en taalontwikkeling.
Leraren worden verrast door de resultaten omdat (zo goed als) elk kind enthousiast tot schrijven komt! De Meertalige Taalronde besteedt aandacht aan alle domeinen van taal. Het leent zich bij uitstek om Fries en meertaligheid toe te passen. Daarnaast is het een sociaal proces waar alle kinderen aan kunnen deelnemen. De Meertalige Taalrûnte start bij de ervaringen van kinderen om te komen tot verhalen. Het werkt praktisch en stapsgewijs tot het schrijven van teksten en zorgt voor taalbare lessen. De Meertalige Taalronde is gebaseerd op de aanpak van Suzanne van Norden en van Stichting Taalvorming.

Sleutelprincipes van Inspirerend Meertalig Onderwijs

Meertalig perspectief
Bij de Meertalige Taalronde vormen alle in de klas aanwezige talen een bron van leren. In alle groepen maken kinderen gebruik van hun eigen thuistaal en talen uit hun directe omgeving tijdens het praten over en schrijven van de teksten.

Dialogische interactie en cultureel leren
Bij de Meertalige Taalronde is interactie een belangrijk onderdeel. De kinderen praten over eigen ervaringen bij verschillende onderwerpen, wat vervolgens de inspiratie en aanleiding geeft voor het schrijven van teksten. De interactie kan zowel klassikaal als in twee- of drietallen. Door te praten over de zelfgeschreven teksten, kunnen deze nog mooier en rijker worden gemaakt.

Onderzoekend leren
Bij de Meertalige Taalronde wordt de nieuwsgierigheid naar elkaars teksten bevorderd door de tweetalgesprekken tussen kinderen. Zo onderzoeken kinderen met behulp van klasgenoten hun eigen verhaal, stellen ze vragen om de verhalen duidelijker te krijgen en zoeken ze gemeenschappelijk naar hoe teksten mooier en rijker gemaakt kunnen worden.

Training?

Bij de Meertalige Taalronde is een verdiepingscursus opgezet bestaande uit drie bijeenkomsten. Belangstelling? Graag opgeven bij een van de onderstaande contactpersonen.

Contactpersonen

Profielfoto-IMO

Liesbeth de Boer

liesbeth.de.boer@nhlstenden.com

Profielfoto-IMO

Klarinske de Roos

klarinske.de.roos@nhlstenden.com

Profielfoto-IMO

Tjitske van Akker

t.vanakker@cedin.nl

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Voornaam Achternaam

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Voornaam Achternaam

Aanmelden of meer weten?