Inspirerend Meertalig Onderwijs

Lessuggesties Kinderboekenweek 2020 – Middenbouw

Voor de middenbouw hebben we gekozen voor twee prachtige boeken: “De huodsjes fan Mata Hari” en “Wenje yn in skilderij”.

Kijk snel naar de inspirerende lessen hierbij!

De huodsjes fan Mata Hari

Wenje yn in skilderij

Ferhalepraat

Taal yn byld en opdrachtenblad Taal yn byld

Taalrûnte

Tink dy tûk!

Taalmikser

 

Voor diegene die een Nederlandstalig boek hebben en deze ook graag in het Fries willen (voor)lezen, is hier de vertaling te vinden.

Bekijk hier ook de lessuggesties voor de onderbouw en bovenbouw.