Wat is inspirerend
meertalig onderwijs?

De wereld waarin we leven is meertalig. Ook in Fryslân spreken we niet alleen Frysk en Nederlands, maar ook vele andere talen. Deze meertalige wereld vraagt om een specifieke ondersteuning van leerlingen bij het verder ontwikkelen van hun taalvaardigheid.

Vanuit Ynspirearjend Meartalich Underwiis werken wij samen met scholen aan het ontwikkelen én implementeren van inspirerende werkwijzen en materialen, met Frysk als centraal uitgangspunt.

Op deze website staan een groot aantal inspirerende projecten waar iedere school aan mee kan doen!

Voor wie?

Voor alle scholen (PO & VO) in de provincie Fryslân is deelname aan het project gratis. Het project wordt gesubsidieerd door de provincie Fryslân. Meedoen aan Ynspirearjend Meartalich Underwiis betekent dat je als school een impuls geeft aan je taalonderwijs en daarmee werk je aan het taalprofiel van je school.

Teamleiders

Teamleiders Inspirerend Meertalig Onderwijs:

Albert Walsweer

Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid – NHL Stenden Hogeschool

Bernadet de Jager

Onderwijsbegeleidingsdienst Cedin

Dorien Hamstra

Cedin

Bernadet de Jager

Cedin