Overzicht projecten

  • Groep

  • Taaldomein

  • Vakgebied

  • Kerndoel

Besjoch it Mar Beeldend

Besjoch it mar!

Bij Besjoch it mar! is een inspirerende foto over de Friese omgeving de start om een vlog te maken.

De Inktfluencer

De Inktfluencer is een laagdrempelig poëzieproject waarbij de Friese taal en cultuur de inspiratie is om gedichten te schrijven.

Fak Taal Formule

De Fak Taal Formule is een cursus die de leraar leert hoe het Fries goed gekoppeld kan worden aan vakken als wereldoriëntatie of burgerschap.