Inspirerend Meertalig Onderwijs

OZ

Dora: Wa binne jim?

Blikjeman: Ik bin de Blikjeman en alles is by my fan blik.

Leffe Liuw: En ik bin in leffe liuw. Ik bin oeral bang foar.

Dora: Ek foar Toto? Dizze leave lytse skattige mûs?

Leffe Liuw: Hellup!!!! In mûs!!!

INSPIRATIE VOOR OZ

 • Met elkaar praten over de betekenis van toneel
 • Met elkaar luisteren naar de muziek uit OZ (zie hieronder)
 • Liedjes zingen uit OZ (liedteksten)
 • Met elkaar kijken naar fragmenten uit The Wizard of Oz
 • Een klein onderzoekje doen naar The Wizard of Oz
 • Mindmaps maken (bv. probleem: waar-wie)
 • Tekeningen maken bij de scènes
 • Een passend decor op het digibord maken bij een scène
 • Inspiratie opdoen via de website van het Berne Iepenloftspul
 • Presenteren voor andere groepen of voor ouders
 • Samen nieuwe dialogen schrijven
oz-figuren-cmyk
kleine-kippie

DIDACTIEK

Elke les een scène

 • In groepjes (of eerst klassikaal!) de scènes lezen
 • De rollen verdelen
 • De scène lezen en weer lezen
 • De verwerking doen*
 • Presenteren**

* De leerkracht kan de verwerking ook eerst overslaan en na het groepslezen klassikaal bespreken
** Een of twee groepjes presenteren voor de klasgenoten

DOELEN

 • Plezier beleven aan toneelteksten
 • Een stap vooruit zetten in het Fries lezen, spreken en schrijven
 • Elkaar helpen en ondersteunen om Fries te lezen, spreken en schrijven
 • Je in een rolfiguur kunnen verplaatsen

PRINCIPES

 • Dialoog centraal
 • Leerkracht is coach
 • Leerling is coach
 • Door inspiratie komt de motivatie voor de presentatie

VERBINDING

Tink dy Tûk! – Meertalige Taalronde! – Sjongejonge!

In OZ komen verschillende thema’s ter sprake waar met de groep over gesproken en geschreven kan worden. Bij iedere scène past ook een lied (zie hierboven).

Thema’s:

Scène 1: Plagen, pesten

Scène 2: Anders zijn

Scène 3: Bang zijn

Scène 4: Hoop

Scène 5: Vriendschap

Scène 6: Geloven in jezelf

Scène 7: Jezelf zijn

LEERKRACHT ALS COACH

 • Leerlingen stimuleren om Fries te lezen, spreken en schrijven
 • Observeren:
  • Durft de leerling Fries te spreken?
  • Durft de leerling Fries te lezen?
  • Durft de leerling Fries te schrijven?
  • Welke leerlingen worden coach?

LEERLING ALS COACH

 • Elkaar helpen met het Fries
 • Elkaar helpen bij het spelen van een rol
 • Elkaars mening respecteren

Contactpersonen voor dit project

gerrit-hoekstra

Gerrit Hoekstra

Foto: Tresoar Haye Bijlstra