Inspirerend Meertalig Onderwijs

Peter Pan

Bikkel: Wat bisto in fize ferriedster, Wendy!

Jiggy: Ja! In goare b.. b… bitch, dat bist!

I-Ku: Tink giet dea, witst!

Bikkel: Dat is dyn skuld!

Skate: Goh… Ik tocht echt eefkes datsto leuk wurden wiest…

Heak: Koppen ticht, jimme!… Offiere nei myn skip, de hiele binde! En do, Wendy, asto moarn myn earegast wêze wolst oan board! Wolkom soe ’k sizze! It wurdt sa’n feestlike dei!… Toedeloooeeehhh…

 

Kapitein Haak heeft Wendy uitgenodigd om bij hem aan boord te komen, maar Wendy is heel iets anders van plan! Ze gaat op zoek naar het hol van de Tûke Fammen. Komt alles dan toch nog weer goed?

INSPIRATIE VOOR PETER PAN

 • Met elkaar praten over de betekenis van toneel
 • Bespreek met elkaar de voorkant van het boekje. Waar zou dit toneelstuk over gaan?
 • Dit toneelboekje is geïnspireerd op het toneelstuk Peter Pan, or the boy who wouldn’t grow up van J.M. Barrie. Wie heeft dit boek gelezen of de film gezien?
 • Met elkaar fragmenten uit de film bekijken
 • Met elkaar luisteren naar het nummer Alle tiid fan ‘e Wrâld gezongen door de kinderen van het Berne Iepenloftspul
 • Praten over streektalen en andere talen
 • Een passend decor op het digibord maken bij een scène
 • Inspiratie opdoen via de website van het Berne Iepenloftspul
 • Presenteren voor andere groepen of voor ouders
 • Samen nieuwe dialogen schrijven

MUZIEK BIJ PETER PAN

De muziek en liedteksten zijn geschreven door Peter Sijbenga.

De teksten van alle liedjes zijn HIER te vinden (PDF)

peter-pan_piraat-3
peter-pan_piraat-1
kleine-kippie

DIDACTIEK

Elke les een scène

 • In groepjes (of eerst klassikaal!) de scènes lezen
 • De rollen verdelen
 • De scène lezen en weer lezen
 • De verwerking doen*
 • Presenteren**

* De leerkracht kan de verwerking ook eerst overslaan en na het groepslezen klassikaal bespreken
** Een of twee groepjes presenteren voor de klasgenoten

DOELEN

 • Plezier beleven aan toneelteksten
 • Een stap vooruit zetten in het Fries lezen, spreken en schrijven
 • Elkaar helpen en ondersteunen om Fries te lezen, spreken en schrijven
 • Je in een rolfiguur kunnen verplaatsen

PRINCIPES

 • Dialoog centraal
 • Leerkracht is coach
 • Leerling is coach
 • Door inspiratie komt de motivatie voor de presentatie

VERBINDING

Tink dy Tûk! – Meertalige Taalronde! – Sjongejonge!

In Peter Pan komen verschillende thema’s ter sprake waar met de groep over gesproken en geschreven kan worden. Peter Pan wil altijd een jongen blijven. Hoe zou dat zijn? Altijd kind zijn? Andere thema’s passend bij de scènes:

Thema’s:

Scène 1: Verleden en toekomst

Scène 2: Druk

Scène 3: Moedertaal

Scène 4: Heimwee

Scène 7: Stoer zijn

LEERKRACHT ALS COACH

 • Leerlingen stimuleren om Fries te lezen, spreken en schrijven
 • Observeren:
  • Durft de leerling Fries te spreken?
  • Durft de leerling Fries te lezen?
  • Durft de leerling Fries te schrijven?
  • Welke leerlingen worden coach?

LEERLING ALS COACH

 • Elkaar helpen met het Fries
 • Elkaar helpen bij het spelen van een rol
 • Elkaars mening respecteren

Contactpersonen voor dit project

gerrit-hoekstra

Gerrit Hoekstra

Foto: Tresoar Haye Bijlstra