Praat mar Toaniel - TF2030 PU Groep 7 Praat mar Toaniel 3

Praat mar Toaniel

Praat mar Toaniel is een project voor de midden- en bovenbouw van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs, waar kinderen naast toneellezen ook bezig zijn met het spreken over teksten en thema ‘s, het bedenken van nieuwe scènes en het presenteren aan klasgenoten en ouders. Door plezier te hebben stappen kinderen zonder het te weten over de Friese spreek- en/of schrijfdrempel.

Praat mar Toaniel is gebaseerd op eerdere Berne Iepenloft Spullen. Ieder verhaal begint met een inleiding. Door er met elkaar over te praten en filmpjes te bekijken oriënteren de kinderen zich op de inhoud. Daarna volgen de scènes, die kinderen in groepjes lezen en daarna kunnen presenteren. Na iedere scène is er een verwerkingsopdracht, waarin kinderen verschillende mogelijkheden hebben om met elkaar over de teksten na te denken, te praten of te schrijven. Zo is er aandacht voor alle taaldomeinen. Hoe dit er uitzien kun je hier lezen en bekijken in een artikel uit MeerTaal of bekijk de presentatie hieronder.

De toneelboekjes kun je hier bestellen.

Wil je het toneelstuk nog verder aankleden? Bij verschillende boekjes zijn ook songteksten met muziek beschikbaar, geschreven door onder andere Peter Sijbenga. Die staan hieronder:

Sleutelprincipes van Inspirerend Meertalig Onderwijs

Meertalig perspectief
Bij Praat mar Toaniel zijn de toneelboekjes Friestalig, maar in sommige boekjes komt ook Nederlands en streektaal voor. Het is mogelijk ook andere thuistalen een plek te geven door kinderen rollen te laten vertalen.

Dialogische interactie en cultureel leren
Bij Praat mar Toaniel zijn toneelteksten de start om met elkaar te lezen, te praten en te schrijven. De kinderen lezen in groepjes de scènes en helpen elkaar om dat zo goed mogelijk te doen. Het uitvoeren van de opdrachten aan het einde van iedere scène zet aan om met elkaar in gesprek te gaan.

Onderzoekend leren
De kinderen onderzoeken met elkaar toneelscènes en wat de invloed van stem, mimiek, lichaam en emoties hierbij is. Door in een rol te verplaatsen worden kinderen aangezet om vanuit een ander perspectief te kijken.

Training?

Praat maar Toneel is eenvoudig in te zetten in de groep. De toneelboekjes wijzen de weg: één boekje voor één toneelstuk. Zijn er nog vragen of tips dan is een mailtje genoeg. Workshops voor het team zijn mogelijk.

Contactpersonen

Profielfoto-IMO

Janke Singelsma

janke.singelsma@nhlstenden.com

Profielfoto-IMO

Bert van der Lijn

b.vanderlijn@cedin.nl

Profielfoto-IMO

Doete Stenekes

d.stenekes@cedin.nl

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Voornaam Achternaam

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Voornaam Achternaam

Aanmelden of meer weten?