Praat mar Toaniel - TF2030 PU Groep 7 Praat mar Toaniel 3

Praat mar Toaniel

Praat mar Toaniel is een project voor de midden- en bovenbouw van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs, waar kinderen naast toneellezen ook bezig zijn met het spreken over teksten en thema ‘s, het bedenken van nieuwe scènes en het presenteren aan klasgenoten en ouders. Door plezier te hebben stappen kinderen zonder het te weten over de Friese spreek- en/of schrijfdrempel.

Praat mar Toaniel is gebaseerd op eerdere Berne Iepenloft Spullen. Ieder verhaal begint met een inleiding. Door er met elkaar over te praten en filmpjes te laten zien oriënteren de kinderen zich op de inhoud. Daarna volgen de scènes, die kinderen in groepjes lezen en daarna kunnen presenteren. Na elke scene is er een verwerkingsopdracht, waarin kinderen verschillende mogelijkheden krijgen om met elkaar over de tekst na te denken, te praten of te schrijven. Zo is er aandacht voor alle taaldomeinen.

De toneelboekjes kun je hier bestellen. Bij verschillende toneelstukken is ook muziek gemaakt, die vind je hieronder.

Hoofdprincipes van Inspirerend Meertalig Onderwijs

Meertalig perspectief als context
Bij Praat mar Toaniel zijn de toneelboekjes Friestalig, maar in sommige boekjes komt ook Nederlands en streektaal voor. Het is mogelijk ook andere thuistalen een plek te geven door kinderen rollen te laten vertalen.

Dialogisch perspectief op leren en taalontwikkeling
Bij Praat mar Toaniel lezen de kinderen in groepjes de scènes en helpen elkaar om dat zo goed mogelijk te doen. De uitvoering van de opdrachten aan het eind van elke scène zet aan om met elkaar in gesprek te gaan.

Cultureel perspectief op taalontwikkeling
Bij Praat mar Toaniel zijn kinderen in de eerste plaats met toneel bezig en zijn zich niet bewust dat ze door het herhalen van de teksten steeds beter worden in het Fries spreken en lezen. De Friestalige kinderen nemen vaak de rol als coach op zich en helpen kinderen die moeite hebben met de uitspraak.

Training?

Praat maar Toneel is eenvoudig in te zetten in de groep. De toneelboekjes wijzen de weg: één boekje voor één toneelstuk. Zijn er nog vragen of tips dan is een mailtje genoeg. Workshops voor het team zijn mogelijk.

Contactpersonen

Profielfoto-IMO

Janke Singelsma

janke.singelsma@nhlstenden.com

Profielfoto-IMO

Gerrit Hoekstra

gerrit.hoekstra1@nhlstenden.com

Meer lezen: uitgebreide informatie/onderbouwing, link naar artikelen, …

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Voornaam Achternaam

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Voornaam Achternaam

Aanmelden of meer weten?