Inspirerend Meertalig Onderwijs

Projecten

Meartalige Taalrûnte (1-8)

Meertalig schrijfonderwijs, hoe doe je dat?

Taalmikser: CLIL (1-8)

Frysk integreren, hoe doe je dat?

Praat mar Toaniel (5-8)

Spelenderwijs Frysk leren, hoe doe je dat?

Taal yn Byld (5-8)

Meertaligheid in beeld, hoe doe je dat?

Tink dy Tûk! (1-8)

Burgerschap en meertaligheid, hoe doe je dat?

VOOR WIE

Voor alle scholen (PO & VO) in de provincie Fryslân is deelname aan het project gratis. Het project wordt gesubsidieerd door de provincie Fryslân. Meedoen aan Ynspirearjend Meartalich Underwiis betekent dat je als school een impuls geeft aan je taalonderwijs en daarmee werk je aan het taalprofiel van je school (zie het rapport It is mei sizzen net te dwaan).

MEER INFORMATIE

Wil je meer informatie? Overweeg je mee te doen?
Vraag dan een oriënterend gesprek aan met één van de contactpersonen.