Inspirerend meertalig onderwijs kan op heel veel verschillende manieren uitgevoerd worden. Hier vind je een overzicht van projecten die ontwikkeld zijn door NHL/Stenden, Cedin en Keunstwurk.

Wij hopen dat het werken met deze projecten jullie zal inspireren!