Inspirerend Meertalig Onderwijs

Robin Hood

Striemintsje: In boek!

Plusmintsje: Kinsto dan lêze?

Striemintsje: Fansels kin ik lêze! Ik bin net sa ûnnoazel as dy.

Mintsje: In boek, seit se…

Striemintsje: Net in boek, mar it boek!

Plusmintsje: It boek?

Mintsje: Striemy, do bedoelst dochs net…

Striemintsje: It Grutte Boek fan Spreuken en Geheimen! Dêrt wy noait oankomme meie fan dy stomme suster fan ús. Dat boek bedoel ik, ja.

 

Robin Hood wordt gezien als grote held! Maar je leest het in bovenstaande dialoog: Dat blijft niet lang meer zo… Want wat deze drie heksen in opleiding gaan doen met HET boek…

INSPIRATIE VOOR ROBIN HOOD

 • Met elkaar praten over de betekenis van toneel
 • Met elkaar luisteren naar het lied Robin Hood. Waar zou dit toneelstuk over gaan?
 • Bekijk de voorkant van het toneelboekje. Wat komen we zo nog meer te weten?
 • Robin Hood is een Engelse volksheld. Zoek samen informatie op over deze middeleeuwse held
 • Met elkaar fragmenten bekijken uit de film over Robin Hood
 • Een passend decor op het digibord maken bij een scène
 • Presenteren voor andere groepen of voor ouders
 • Samen nieuwe dialogen schrijven
kleine-kippie

DIDACTIEK

Elke les een scène

 • In groepjes (of eerst klassikaal!) de scènes lezen
 • De rollen verdelen
 • De scène lezen en weer lezen
 • De verwerking doen*
 • Presenteren**

* De leerkracht kan de verwerking ook eerst overslaan en na het groepslezen klassikaal bespreken
** Een of twee groepjes presenteren voor de klasgenoten

DOELEN

 • Plezier beleven aan toneelteksten
 • Een stap vooruit zetten in het Fries lezen, spreken en schrijven
 • Elkaar helpen en ondersteunen om Fries te lezen, spreken en schrijven
 • Je in een rolfiguur kunnen verplaatsen

PRINCIPES

 • Dialoog centraal
 • Leerkracht is coach
 • Leerling is coach
 • Door inspiratie komt de motivatie voor de presentatie

VERBINDING

Tink dy Tûk! – Meertalige Taalronde! – Sjongejonge!

In Robin Hood komen verschillende thema’s ter sprake waar met de groep over gesproken en geschreven kan worden. Bij iedere scène past ook een lied (zie hierboven). Robin Hood steelt van de rijken en geeft de buit aan de armen. Hoe vinden jullie dat?

Thema’s:

Scène 1: Eerlijk en oneerlijk

Scène 2: Met elkaar, voor elkaar

Scène 3: Arm en rijk

Scène 4: Vriendschap

LEERKRACHT ALS COACH

 • Leerlingen stimuleren om Fries te lezen, spreken en schrijven
 • Observeren:
  • Durft de leerling Fries te spreken?
  • Durft de leerling Fries te lezen?
  • Durft de leerling Fries te schrijven?
  • Welke leerlingen worden coach?

LEERLING ALS COACH

 • Elkaar helpen met het Fries
 • Elkaar helpen bij het spelen van een rol
 • Elkaars mening respecteren

Contactpersonen voor dit project

gerrit-hoekstra

Gerrit Hoekstra

Foto: Tresoar Haye Bijlstra