Inspirerend Meertalig Onderwijs

SAKE

Sake: Menear Wonka, wat gebeurt hjir allegearre?

Wonka: Ah! Ynteresse! Dat mei ’k hearre. Harkje! Yn dizze hal komt de sûkelade as in wetterfal nei ûnderen om luchtich te wurden.

Annigje: En dan?

Wonka: Ah! Do wolst leare! Treflik, famke! De sûkelade falt dêr yn de Grutte Skodder… Kom dêr net te ticht by, der stiet in sterke streaming…

Kasper: Sûkelade! De flibe rint my oer ’t kin.

 

Hoe zou dat aflopen? Met een fabriek vol lekkers?

INSPIRATIE VOOR SAKE

 • Luisteren naar het lied Suertsje. Hoe denkt de hoofdpersoon over zichzelf?
 • Bespreek de voorkant van het toneelboekje. Waar kan dit zijn?
 • Het toneelboekje is geïnspireerd op Sjakie en de chocoladefabriek van Roald Dahl. Bekijk met elkaar fragmenten uit de film
 • Bespreek welke boeken Roald Dahl allemaal nog meer geschreven heeft
 • Met elkaar praten over de betekenis van toneel
 • Met elkaar praten over streektalen en andere talen
 • Een passend decor op het digibord maken bij een scène
 • Presenteren voor andere groepen of voor ouders
 • Samen nieuwe dialogen schrijven
sake
kleine-kippie

DIDACTIEK

Elke les een scène

 • In groepjes (of eerst klassikaal!) de scènes lezen
 • De rollen verdelen
 • De scène lezen en weer lezen
 • De verwerking doen*
 • Presenteren**

* De leerkracht kan de verwerking ook eerst overslaan en na het groepslezen klassikaal bespreken
** Een of twee groepjes presenteren voor de klasgenoten

DOELEN

 • Plezier beleven aan toneelteksten
 • Een stap vooruit zetten in het Fries lezen, spreken en schrijven
 • Elkaar helpen en ondersteunen om Fries te lezen, spreken en schrijven
 • Je in een rolfiguur kunnen verplaatsen

PRINCIPES

 • Dialoog centraal
 • Leerkracht is coach
 • Leerling is coach
 • Door inspiratie komt de motivatie voor de presentatie

VERBINDING

Tink dy Tûk!Meertalige Taalronde!Sjongejonge

In Sake komen verschillende thema’s ter sprake waar met de groep over gesproken en geschreven kan worden. Bij bijna iedere scène past ook een lied (zie hierboven).

Thema’s:

Scène 1: Arm en rijk

Scène 4: Pech en geluk

Scène 5: (On)fatsoenlijk

Er kan ook een verbinding worden gemaakt met andere talen door een bepaalde rol in een andere taal of streektaal uit te laten voeren.

LEERKRACHT ALS COACH

 • Leerlingen stimuleren om Fries te lezen, spreken en schrijven
 • Observeren:
  • Durft de leerling Fries te spreken?
  • Durft de leerling Fries te lezen?
  • Durft de leerling Fries te schrijven?
  • Welke leerlingen worden coach?

LEERLING ALS COACH

 • Elkaar helpen met het Fries
 • Elkaar helpen bij het spelen van een rol
 • Elkaars mening respecteren

Contactpersonen voor dit project

gerrit-hoekstra

Gerrit Hoekstra

Foto: Tresoar Haye Bijlstra