children-g7bbb5b502_1920

Schriftelijke observatie | GRIP

In GRIP zijn diverse observatie en evaluatie-instrumenten ontwikkeld. De schriftelijke observatie instrumenten zijn gemaakt om de schriftelijke taalvaardigheid van kinderen in het primair onderwijs en onderbouw van het voortgezet onderwijs formatief te evalueren en te volgen.

We gebruiken schriftelijke taal in allerlei situaties, om dingen te onthouden, duidelijk te maken, plezier. Voor de verschillende relevante genres die in het onderwijs voorkomen, zijn observatie instrumenten ontwikkeld. Denk aan: brieven, nieuwsberichten, verslag legging. Er zijn zowel instrumenten voor de leraar als zelssevaluatie-instrumenten voor de kinderen om inzicht te krijgen in hun eigen taalontwikkeling.

Met de observatie-instrumenten voor schriftelijke taalvaardigheid wordt het voor leraren eenvoudiger om de voortgang van hun kinderen in beeld te brengen. De instrumenten kunnen worden ingezet in het kader van meertalige ontwikkeling, voor Fries, Nederlands en eventueel voor andere talen. Kinderen kunnen ook zelf hun schriftelijke taalvaardigheid in kaart brengen.

Hieronder staat een handleiding voor de leraar met informatie hoe er met de instrumenten gewerkt kan worden. Verder zijn de instrumenten voor de verschillende genres te downloaden. Een aantal instrumenten is bedoeld voor de onderbouw van het primair onderwijs, de andere instrumenten kunnen zowel ingezet worden in het midden- als in de bovenbouw van het primair onderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Voor de midden- en bovenbouw van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn ook observatie instrumenten voor de kinderen beschikbaar. Hiervoor is ook een handreiking voor de leraar beschikbaar.

Voor de leraar

Voor de leerling (zelfevaluatie)

Sleutelprincipes van Inspirerend Meertalig Onderwijs

Meertalig perspectief als contekst
By GRIP – Schriftelijke observatie

Dialogische perspectief op leraren en taalontwikkeling
Bij GRIP – Schriftelijke observatie

Cultureel perspectief op taalontwikkeling
GRIP – Schriftelijke observatie

Training?

De handleiding geeft voldoende informatie om met de observatie-instrumenten aan de slag te gaan. Mochten er al vragen zijn, neem dan contact op met onderstaande contactpersoon of vul het contactformulier in, dan nemen we contact op.

Contactpersoon

Profielfoto-IMO

Maaike Pulles

maaike.pulles@nhlstenden.com

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Voornaam Achternaam

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Voornaam Achternaam

Aanmelden of meer weten?