Inspirerend Meertalig Onderwijs

Taal yn Byld

“Weten jullie wel dat in onze klas, in onze wijk een heleboel taalschatten verborgen liggen?” De leerlingen van groep 7 kijken de juf verwonderd aan. “Jazeker,” vervolgt zij, “wie praat er in onze klas een andere taal dan de taal, die we op school praten?”

Dit is het begin van het project Taal yn Byld, een boeiende ontdekkingstocht voor zowel leerkrachten, leerlingen als ouders. Een project waarvan de opbrengsten altijd verrassender en groter zullen zijn dan verwacht…

Bekijk onze video

WAARDERING VOOR DE MOEDERTAAL CENTRAAL

Hoe fijn is het om je moedertaal te laten horen en zien in de klas. Het kan Fries, Nederlands, Arabisch, Hebreeuws of een andere taal zijn. Met Taal yn Byld ontdekken leerlingen dat sommige talen heel andere tekens hebben dan het ABC. Of ze zien dat een klasgenootje met Marokkaanse ouders, van rechts naar links kan lezen.

Door aandacht te schenken aan al die talen, door erover te praten groeit de waardering voor elkaars talen en het begrip voor elkaar.

TAAL YN BYLD IN HET KORT

In dit project worden verschillende moedertalen van leerlingen letterlijk in beeld gebracht. Het doel van het project is om de verbinding tussen school, kinderen en ouders te versterken door leerlingen ouders te laten bevragen over mooie zinnen, spreuken, versregels in de moedertaal. Het gesprek hierover in de klas en het in beeld brengen van deze mooie zinnen (samen met ouders) zorgt voor waardering voor elkaars moedertalen en achtergronden.

kleine-kippie

LEERKRACHTEN OVER TAAL YN BYLD

“Op onze school klinkt er amper Fries, maar wat kwamen er veel Friese taalschatten binnen. Veel kinderen hebben een pake en beppe, die Fries spreken.”

“De ouderbetrokkenheid was erg groot. Ouders kwamen spontaan op school om de zin goed op te schrijven, omdat ze wisten dat wij dit schrift niet konden schrijven.”

“Er was een kind dat ontdekt dat opa Portugees was. Dat wist hij helemaal niet…”

“Ik begrijp nu hoe belangrijk het is om aandacht te besteden aan de moedertaal. Mijn inzicht in de taalachtergronden is trouwens ook veel groter geworden.”

“De verhalen achter de zinnen zijn ook zo mooi.”

“Er waren twee kinderen, die ontdekten dat hun ouders uit hetzelfde gebied in Marokko kwamen. Dat wisten ze niet van elkaar.”

BEGELEIDING

Wil je aan de slag met Taal yn Byld? Dat kan. We komen graag langs om met je te bespreken op welke manier je Taal yn Byld op jouw school kunt inzetten.

Ook het Fries kan een bijzondere plaats krijgen in dit project.

UIT DE PRAKTIJK: TAAL YN BYLD OP DE DR. ALGRASCHOOL IN LEEUWARDEN

De dr. Algraschool is een actieve school met een mooie visie op het Fries en  meertaligheid. Het project Taal yn Byld is daar schoolbreed uitgevoerd in de meertalige projectweken.

Na een presentatie van het project voor het hele team barstten de ideeën los bij de leerkrachten en werd er een manier gevonden om de hele school te betrekken.

De leerkrachten verbaasden zich over de hoeveelheid prachtige spreuken en mooie zinnen. Veel meer dan ze ooit hadden gedacht.

Contactpersonen voor dit project