Taal yn Byld NHL2

Taal yn Byld

Taal yn Byld is een project waarin plezier in de ta(a)len voorop staat, bedoeld voor de midden- en bovenbouw van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Met Taal yn Byld worden de verschillende moedertalen van de kinderen middels posters letterlijk in beeld gebracht. Kinderen vragen ouders of grootouders naar mooie zinnen, spreuken en versregels in hun moedertaal. Deze moedertaal kan Fries, Nederlands, Arabisch, Hebreeuws of nog weer een andere taal zijn. Het in beeld brengen van de eigen moedertaal, de eigen identiteit, en het gesprek hierover (samen met ouders) zorgt voor waardering van elkaars moedertalen en achtergronden. Hierdoor wordt de verbinding tussen school, kinderen en ouders versterkt. Het plezier in ta(a)len staat voorop. Daarnaast vindt er bewustwording plaats. Door Taal yn Byld ontdekken kinderen bijvoorbeeld dat sommige talen heel andere tekens hebben dan het ABC of ze zien dat een klasgenoot met Marokkaanse ouders van rechts naar links kan lezen.

Hieronder kun je de katern downloaden, in verschillende talen zijn er werkbladen om interviews te houden en ook vind je de powerpoints in verschillende talen.

Hoofdprincipes van Inspirerend Meertalig Onderwijs

Meertalig perspectief als context
Bij Taal yn Byld worden alle thuistalen van de kinderen letterlijk in beeld gebracht, De nadruk ligt op rijkdom van de meertaligheid. Kinderen worden gestimuleerd nieuwsgierig te zijn naar al die talen.

Dialogisch perspectief op leren en taalontwikkeling
Bij Taal yn Byld staat de dialoog, zowel op school als thuis, centraal. Door met elkaar in gesprek te gaan over de talen in de klas worden kinderen en ouders aangezet om trots te zijn op hun moedertaal.

Cultureel perspectief op taalontwikkeling
Taal yn Byld maakt alle talen in de klas zichtbaar en het gesprek erover vergroot het bewustzijn en de waardering voor elkaars talen en achtergronden.

Training?

Taal yn Byld is eenvoudig in te zetten in de groep. Het katern voor de leraar, de powerpoint voor de groep en het werkblad voor de kinderen wijzen de weg. Zijn er nog vragen of tips dan is een mailtje genoeg.

Contactpersonen

Profielfoto-IMO

Janke Singelsma

janke.singelsma@nhlstenden.com

Profielfoto-IMO

Maaike Pulles

maaike.pulles@nhlstenden.com

Meer lezen: uitgebreide informatie/onderbouwing, link naar artikelen, …

https://hsnbundels.taalunie.org/wp-content/uploads/2019/11/2019_VII_
meertaligheid_2_Singelsma.pdf

Pulles, M. & J. Singelsma (2018). Taal verrijken met de vele talen in de groep. Taalonderwijs in beeld. In: MeerTaal, 5-3, p. 24-25.

Singelsma, J. & M. Pulles (2019). Taal yn byld. Aandacht voor moedertalen in het basisonderwijs. In: Jonkman & Riemersma. Rispje en Siedzje: Wat bereikt is in de Lectoraten Frysk & Meartaligens en Taalgebruik & Leren in de jaren 2010-2018 en wat gaat volgen vanaf2019 in het Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid: Geletterdheid in een meertalige context – onderwijs vanuit een dialogischperspectief. Ljouwert: NHL Stenden Hogeschool, p.105-109.

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Voornaam Achternaam

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Voornaam Achternaam

Aanmelden of meer weten?