Taal yn Byld hek

Taal yn Byld

Taal yn Byld is een project waarin plezier in de ta(a)len voorop staat, bedoeld voor de midden- en bovenbouw van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Met Taal yn Byld worden de verschillende moedertalen van de kinderen middels posters letterlijk in beeld gebracht. Kinderen vragen ouders of grootouders naar mooie zinnen, spreuken en versregels in hun moedertaal. Deze moedertaal kan Fries, Nederlands, Arabisch, Hebreeuws of nog weer een andere taal zijn. Het in beeld brengen van de eigen moedertaal, de eigen identiteit, en het gesprek hierover (samen met ouders) zorgt voor waardering van elkaars moedertalen en achtergronden. Hierdoor wordt de verbinding tussen school, kinderen en ouders versterkt. Het plezier in ta(a)len staat voorop. Daarnaast vindt er bewustwording plaats. Door Taal yn Byld ontdekken kinderen bijvoorbeeld dat sommige talen heel andere tekens hebben dan het ABC of ze zien dat een klasgenoot met Marokkaanse ouders van rechts naar links kan lezen.

Hieronder kun je de katern downloaden, in verschillende talen zijn er werkbladen om interviews te houden en ook vind je de powerpoints in verschillende talen. Wil je er meer over lezen hoe het er op school uit kan zien? Bekijk dan hier een artikel uit MeerTaal.

Sleutelprincipes van Inspirerend Meertalig Onderwijs

Meertalig perspectief
Bij Taal yn Byld worden alle thuistalen van de kinderen letterlijk in beeld gebracht. Dit kan Fries, Nederlands, Arabisch, Koerdisch, maar ook Bildts, Stellingwerfs, Liwadders of welke (streek)taal dan ook zijn. De nadruk ligt op rijkdom van de meertaligheid. Kinderen worden gestimuleerd nieuwsgierig te zijn naar al die talen.

Dialogische interactie en cultureel leren
Bij Taal yn Byld staat de dialoog, zowel op school als thuis, centraal. Door met elkaar in gesprek te gaan over de talen uit de klas, worden zowel kinderen als ouders en leraren aangezet om trots te zijn op hun moedertaal. Het zorgt voor meer bewustwording en waardering van elkaars talen en achtergronden.

Onderzoekend leren
De kinderen doen onderzoek naar taalschatten die op hun school en in hun buurt te vinden zijn. Deze taalschatten zijn vaak goed verborgen, ze zijn onzichtbaar en soms ook niet meer te horen…

Training?

Taal yn Byld is eenvoudig in te zetten in de groep. Het katern voor de leraar, de powerpoint voor de groep en het werkblad voor de kinderen wijzen de weg. Zijn er nog vragen of tips dan is een mailtje genoeg.

Contactpersonen

Profielfoto-IMO

Janke Singelsma

janke.singelsma@nhlstenden.com

Profielfoto-IMO

Maaike Pulles

maaike.pulles@nhlstenden.com

Profielfoto-IMO

Grietje van der Weg

g.vanderweg@cedin.nl

Profielfoto-IMO

Tjitske van Akker

t.vanakker@cedin.nl

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Voornaam Achternaam

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Voornaam Achternaam

Aanmelden of meer weten?