Achtergrond IMO

Achtergrondinformatie over Inspirerend Meertalig Onderwijs

Fak Taal Formule

De Fak Taal Formule is een cursus die de leraar leert hoe het Fries goed gekoppeld kan worden aan vakken als wereldoriëntatie of burgerschap.

Lêze om te learen

Lêze om te Learen is in thematische aanpak van leesonderwijs, bedoeld voor de midden- en bovenbouw van het primair onderwijs.