Achtergrond IMO

Achtergrondinformatie over Inspirerend Meertalig Onderwijs

Schriftelijke observatie | GRIP

GRIP – Schriftelijke observatie zijn instrumenten voor het formatief evalueren en volgen van de ontwikkeling van schriftelijke taalvaardigheid.

Fak Taal Formule

De Fak Taal Formule is een cursus die de leraar leert hoe het Fries goed gekoppeld kan worden aan vakken als wereldoriëntatie of burgerschap.

Keunstryk

Keunstryk is een combinatie van goed taalonderwijs en goed cultuuronderwijs, waarbij creatieve denkprocessen leiden tot een verhaal of gedicht.

Skriuwe yn Styl

Skriuwe yn Styl is een project dat inzet op schrijfvaardigheid.

Wurdsnack

Meertalig gedicht schrijven Wurdsnack

Wurdsnack is een poëzieproject waarbij het meertalige gedicht Wurdsnack centraal staat.

Taal yn Byld

Taal yn Byld is een project waarin plezier in de talen voorop staat. De verschillende moedertalen van de kinderen worden letterlijk in beeld gebracht.

Meertalige Taalronde

Met de Meertalige Taalkring werk je op een betekenisvolle, inspirerende wijze vanuit natuurlijke gebruikerssituaties aan taal(ontwikkeling).