Tink dy Tûk!

Maak je kinderen slimmer! Kinderen willen graag dingen weten over de wereld, zichzelf en de ander. Ga filosoferen met kinderen over de Fryske cultuur. Maak samen taal-denkreizen over onderwerpen waar eenieder anders over kan denken, naar onderwerpen waar geen pasklaar antwoord op is. Met veel plezier werk je zo aan de kerndoelen actief burgerschap en taal, en aan de 21e eeuwse vaardigheden. Durf jij de reis met jouw klas aan te gaan? Speciaal voor scholen die willen werken aan burgerschap en sociaal emotionele vorming. “It is dreech sels net te praten, mar hoe prachtich is it as de bern dan mei-inoar ta de konklúzje komme dat de ein ek altyd it begjin is fan wat nijs is.”

Filosoferen met de 11 Fonteinen