Ik wil een training over IMO projecten en didactieken!

Fak Taal Formule

De Fak Taal Formule is een cursus die de leraar leert hoe het Fries goed gekoppeld kan worden aan vakken als wereldoriëntatie of burgerschap.

Lêsryk

Lêsryk is een cursus die de leraar kennis brengt van Friese kinderboeken en helpt deze boeken in te zetten bij wereldoriëntatie en cultuureducatie.

Meertalige Taalronde

Met de Meertalige Taalkring werk je op een betekenisvolle, inspirerende wijze vanuit natuurlijke gebruikerssituaties aan taal(ontwikkeling).

Mondelinge observatie | GRIP

GRIP – Mondelinge observatie zijn instrumenten voor het formatief evalueren en volgen van de ontwikkeling van mondelinge taalvaardigheid.

Schriftelijke observatie | GRIP

GRIP – Schriftelijke observatie zijn instrumenten voor het formatief evalueren en volgen van de ontwikkeling van schriftelijke taalvaardigheid.

Spel Expeditie Meertaligheid

Op een andere wijze de kennis en bewustwording over Fries en meertaligheid vergroten? Ga met het hele team op Spel Expeditie Meertaligheid!

Taal yn Byld

Taal yn Byld is een project waarin plezier in de talen voorop staat. De verschillende moedertalen van de kinderen worden letterlijk in beeld gebracht.

Tink dy Tûk

Tink dy Tûk is een project om door de filosofische dialoog te werken aan burgerschap en de Friese taal en cultuur.