Ferhalen

  • Groep

  • Taaldomein

  • Vakgebied

  • Kerndoel

Keunstryk

Keunstryk is in kombinaasje fan goed taalûnderwiis en goed kultuerûnderwiis, wêrby’t kreative tinkprosessen liede ta in ferhaal of gedicht.