Inspirerend Meertalig Onderwijs

Werkwijze

Iedere school en iedere klas is uniek. Want iedere school heeft een andere kijk op onderwijs. Daarnaast hebben leerlingen gevarieerde taalachtergronden. Deze gevarieerde situatie nemen wij als uitgangspunt. Zo werken we vanuit de bedoeling van de school. We verkennen de bedoeling door met het team te bespreken:

  • Welke ambities en welke vragen heeft het team met betrekking tot meertalig onderwijs?
  • Wat de taalachtergrond van de leerlingen is en hoe het onderwijs daar bij aan kan sluiten?

Vanuit deze verkenning kiezen we met elkaar voor een deelproject. Bij alle deelprojecten wordt stapsgewijs gewerkt. We introduceren het onderwerp en de materialen die hiervoor al ontwikkeld zijn. Daarna gaan we met elkaar verder ontwikkelen, uitproberen/experimenteren en reflecteren. Op deze manier ontwikkelen we samen met het team de meest optimale werkwijze die past bij de eigen school. Waar mogelijk en gewenst zoeken we verbinding met andere scholen.

Criteria bij het ontwikkelen van meertalig inspirerend onderwijs

  • Goed onderwijs vindt plaats in een rijke, inspirerende leeromgeving
  • Talen leer je door talen te gebruiken in functionele contexten
  • Talen leer je ook tijdens andere vakken
  • Leren vindt (altijd) plaats in (meertalige) interactie
  • De kwaliteit van interactie met leerlingen bepaalt de kwaliteit van het onderwijs
  • Afscheid van deelvaardigheden (woordenschat, begrijpend lezen)
  • Afscheid van klassieke werkvormen