Inspirerend Meertalig Onderwijs

WOW Meartalich 2019

Dit jaar wordt alweer voor het 5e achtereenvolgende jaar het congres WOW Meartalich georganiseerd. Net als voorgaande jaren hebben we weer geprobeerd om een gevarieerd programma voor jullie samen te stellen. Dit jaar hebben we gekozen voor een ietwat nieuwe opzet: we hebben de workshopleiders gevraag om de inhoud van de workshops dusdanig vorm te geven dat ze zowel voor leerkrachten uit het po áls voor docenten uit het vo interessant en praktisch toepasbaar zijn. Bij de beschrijving van de workshops staat steeds genoteerd voor welke doelgroep de betreffende workshop geschikt is.

Kirstin Plante en Carmen Meester zullen dit jaar de centrale lezing verzorgen. Zij zijn verbonden aan Dynamic Language Learning (voorheen TPRS Academy). De titel van de lezing is: “Inspireren en verbinden – en alles in het Fries”. Kirstin en Carmen schrijven: “Ontdek hoe je in het Fries je leerlingen beter kunt leren kennen en de intrinsieke motivatie van je leerlingen kunt prikkelen. In een korte demonstratie van de werkvorm “De Ster van de week” in het Spaans, voel je je zelf weer even leerling en ervaar je hoe ook jij op je eigen niveau mee kunt doen met het gesprek. In de nabespreking bekijken we hoe je dit in je eigen lessen kunt toepassen”.

Uiteraard zal ook de informatiemarkt niet ontbreken met weer een ruim aanbod van partijen die zich op wat voor manier dan ook bezighouden met meertalig onderwijs.

Het programma

12.00-12.45: Inloop en lunch

13.00-13.15: Opening

13.15-13.45: Good practices uit po en vo in Fryslân

13.55-14.45: Workshopronde 1

14.45-15.10: Pauze

15.10-16.00: Lezing Kirstin Plante

16.10-17.00: Workshopronde 2

De workshops

Ronde 1:

1.Taalrijkdom herkennen door meertalig onderwijs (PO/VO): Joana Duarte, Mirjam Gunther en Karlijn van der Toolen (obs. Twa Fjilden).
De deelnemers krijgen info. over de achtergrond van meertaligheid en meertalig onderwijs en dmv voorbeelden ui verschillende meertaligheidsprojecten (3M, Talen4All en Holi-Frysk) concrete handvaten aangereikt  hoe om te gaan met meertaligheid in de klas. Daarnaast ontwerpen ze zelf meertalige activiteiten, afgestemd om de eigen leerlingen. In de workshop worden alle aanwezige talen gebruikt. Deze zijn goed uit te breiden of te vervangen door andere talen die in de eigen klas/op de eigen school ingezet worden.

6.Praat mar toaniel (PO/VO): Gerrit Hoekstra en Janke Singelsma
Scholen kunnen zich aanmelden bij ons. Zij kunnen vanaf volgend schooljaar met “Praat mar toaniel” aan de slag. De tekstboekjes zijn geschreven in het Fries. Sommige rollen in het Stadsfries. Tijdens het gebruik in de lessen kunnen zelf rollen aangepast worden. Er zijn schrijfopdrachten, waarbij meerdere talen gebruikt kunnen worden.

7.Een rijke, meertalige dialoog binnen de Taalronde (PO): Studenten NHL/Stenden
Met behulp van de door ons aangereikte werkvorm en hulpmiddelen kunnen de leerkrachten de dialoog tussen kinderen bevorderen. De hulpmiddelen en werkvormen worden in meerdere talen aangeboden.

12.Energizers en oppeppers (PO/VO): Marjon Witteveen (near native speaker) en Eelke Goodijk.
De deelnemers gaan in het Engels en Fries aan de slag met activiteiten die de volgende dag meteen toepasbaar zijn in de eigen klas. Alle opdrachten zijn al tweetalig en zijn in alle andere talen toe te passen.

16. Start me up – een communicatieve methode Engels met doorlopende leerlijn (PO/VO): Marieke Smith en Marleen Geertsma.
Een introductie van het Cambridge English programma, voor elke leerling, bij elke stap. In deze interactieve les Engels bieden we leerkrachten en docenten (digitale) handvatten, direct bruikbaar in de klas. Van (pre) A1 tot C2. We laten o.a. voorbeeldfilmpjes van scholen zien.

Ronde 2:

2. Wy Spylje (PO/VO): Sytse Jansma
Tryater ontwikkelde met Wy Spylje (KEK2) een toegankelijke methode en heldere werkvormen om taal, verhaal en theater in de klas toe te passen. Tijdens de speelse inspiratiebijeenkomst onderzoek je hoe je d.m.v. theater inspirerende, meertalige lessen in je klassen kunt geven. Uitgangspunt is om inspirerende taallessen te bedenken. Alle talen zijn daarin mogelijk. Liefst meertalig zelfs.

4.Het ontwerpen van een CLIL-les: Content and Language Integrated Learning (PO/VO): Studenten NHL/Stenden
Wij vragen de leerkrachten om een methode voor wereldoriëntatie mee te nemen waarmee zij werken. Aan de hand van een les uit deze methode gaan ze aan de slag met het omzetten van een gewone methodeles in een Friese CLIL-les. Hierbij gebruiken zij een checklist met do’s en dont’s die wij ontworpen hebben. De les kunnen ze uiteraard in de eigen groep geven. De werkvorm CLIL kan voor iedere vreemde taal gebruikt worden. Wij richten ons nu op het Fries, maar de checklist kan net zo goed gebruikt worden voor een Engelse, Franse of Duitse CLIL-les.

10.Taal fan myn Hert – taalsosjology op it Fû (VO): Anna Marije Bloem en Stephan Berger
Dosinten brûke de ynhâld fan 1) it projekt Taal fan myn Hert (yn Searje36 – klasse 2 opnaam). 2) It boekje: Taal fan it Hert (foarich jier útbrocht) en 3) “Tools” om mei harren learlingen te praten oer taalsosjologyske kwestjes, mar ek om se op it paad fan in taalûndersyk te setten. De wurkwinkeljouwers prate Frysk, mar fansels is it just fan belang om oare talen yn relaasje mei it Frysk te besjen. Benammen Ingelsk en Nederlânsk. Oan de hân fan Frysk, dat foar ús de taal fan ús hert is, litte we de relaasje mei it Nederlânsk sjen, mar ek hoe’t in taal in eigen identiteit hat. Dat slút oan by de identiteit fan de brûker fan in taal, sawol yndividueel as tegearre mei oaren yn de omjouwing (tichterby en fierderwei).

11.Verdwalen in Verhalen – je route van huis naar school (PO/VO): Jan Gaasenbeek (KEK2)
Door de werkvorm die we gaan doen zit vol met taal, observatie en herinnering. Die heeft iedereen. Het gaat er om die zaken te activeren en ze in te zetten. In de workshop gaan we samen vormen onderzoeken om de “aan” te zetten. Taal en meertaligheid zijn een vanzelfsprekend onderdeel van de workshop. De werkvorm is op elk moment, waar je maar wilt, aan te passen aan het niveau van je leerlingen. Ook alle talen die je wilt kunnen gebruikt worden.

13.NT2 in de Friese context (PO): Ferdau Terpstra
Wanneer er NT2-leerlingen in de groep komen, rijst vaak de vraag of deze leerlingen wel Fries moeten leren als ze nog moeite hebben met het Nederlands. Vanuit het meertalig perspectief zeggen we natuurlijk: “waarom niet?!”. Jonge kinderen zijn taalgevoelig en wie zich de lezing van mark Mieras op WOW 2018 nog kan herinneren, weet nog dat het kinderbrein veel meer aankan dan we denken, dus ook meerdere talen. Hoe dat dan zit, waar je dan rekening mee moet houden bij het aanbieden van meerdere talen en, nog belangrijker, hoe kan je gebruik maken van of inspelen op de verschillende thuistalen van kinderen, bespreken we in deze workshop.