Inspirerend Meertalig Onderwijs

Zeer geslaagde 5e editie WOW Meartalich

De vijfde editie van WOW Meartalich is alweer een feit! Zo’n 100 leerkrachten, docenten, schoolleiders en studenten uit het primair- en voortgezet onderwijs waren aanwezig. Zij zijn actief aan de slag gegaan met inspirerende workshops op het gebied van: taalrijkdom (NHL/Stenden), praat mar toaniel (NHL/Stenden), Taalronde (studenten NHL/Stenden), energizers en oppeppers (native speaker en Cedin), Cambridge Engels, Wy spylje (Tryater), CLIL (studenten NHL/Stenden), Taalsosjology (Afûk en Cedin), verdwalen in verhalen (Kek2) en NT2 (Cedin).

Ook konden de aanwezigen zich laten inspireren op de informatiemarkt met weer een mooi bezetting van: Afûk, Tryater, Bibliotheek Noord Fryslân, Kinderboekenwinkel de Toverlantaarn, Danswil, Mearslach en Cedin. Ook onze “buren” MindUP mochten niet ontbreken!

Kirstin Plante en Carmen Meester (Dynamic Language Learning) hielden de plenaire lezing. Met veel humor lieten zij de aanwezigen zien hoe je in een voor de meesten vreemde taal, toch al snel een conversatie kunt volgen. De handouts vind je hier. Voor meer info over DLL klik hier

Speciale aandacht was er ook voor Lida Dykstra. Haar jubileumboek “It Spûkskip” werd gepresenteerd een aangeboden aan Joke Scheffer en Tjeerd Kooistra. Zij zijn als leerkracht en docent enorme positieve, enthousiaste ambassadeurs van het Fries in het onderwijs! Ook werd bekendgemaakt dat Lida de komende twee jaar ambassadeur van het Friese kinderboek zal zijn.