< terug naar de Agenda

Wow Workshop Drachten 2019

 In Archief

Op it WOW Kongres Meartaligens wurde ferskillende ynspirearjende woarkshop oanbean. Jim kinne yn it oersjoch hjirûnder lêze wat it oanbod is en dêrnei jim persoanlike kar meitsje. Scroll hielendal nei ûnderen en klik op ‘No Oanmelde’ om dyn kar troch te jaan.

Native speakers Engels en memmetaalsprekkers Frysk; een grote meerwaarde voor uw school!

Troch: Frank Holtrop en Krista Visser
Beschikbaar: workshopronde 2

Wat is de doelgroep van jouw workshop?
Voorschool, po, leerkrachten, directie

Wat is, in een paar steekwoorden, de inhoud van je workshop?
Wanneer een native speaker Engels of een memmetaalsprekker Frysk in uw school komt, worden zowel het team als de leerlingen in de betreffende taal ondergedompeld. De “anderstalige”“ knop gaat letterlijk om. Aan de hand van concrete voorbeelden krijgt u een indruk wat de meerwaarde is voor uw school is en op welke manier u de kennis en kunde van deze experts in kunt zetten. Doel is dat zowel de leerkracht áls de leerlingen groeien in hun taalvaardigheid en taalvertrouwen.

Op welke manier geeft jouw workshop vorm aan het aspect “meertaligheid”?
Tijdens de workshop wordt uw talenknobbel flink aan het werk gezet. De native speakers hebben als voertaal Engels, de memmetaalsprekker Frysk.

Wat nemen de mensen mee naar huis (letterlijk en/of figuurlijk)?
Naast een aantal concrete voorbeelden van welke meerwaarde de native speakers en/of de memmetaalspekkers hebben, ook een bewustwording wat dit voor úw school kan betekenen.